17.11.2011 08:11

NHNN chỉ đạo hoạt động tín dụng cuối năm 2011

Ngày 14/11/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 8844/NHNN-CSTT về hoạt động tín dụng trong các tháng cuối năm 2011.

Theo văn bản này, trong 10 tháng đầu năm 2011 các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) đã tích cực thực hiện các giải pháp về hoạt động tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, góp phần điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động tín dụng có hiệu quả. Để thực hiện các giải pháp về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động tín dụng trong các tháng cuối năm 2011, trên cơ sở điều kiện thị trường tiền tệ và kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng như sau:

(1) Đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế với mức lãi suất hợp lý trên cơ sở khả năng huy động vốn của TCTD, phù hợp với quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 và yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 01/03/2011. Bố trí nguồn vốn để đáp ứng kịp thời các nhu cầu vay vốn tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn nhất là các hộ dân sản xuất lúa vụ mùa Đông xuân, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và cho vay vốn lưu động đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; trường hợp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực này làm cho tăng trưởng tín dụng cả năm 2011 vượt 20%, thì báo cáo NHNN Việt Nam để xem xét.

(2) Tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất theo yêu cầu của NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN và công văn số 2956/NHNN-CSTT ngày 14/4/2011; thống kê dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất theo hướng dẫn tại công văn này, gửi NHNN Việt Nam chậm nhất vào ngày 12 tháng tiếp theo tháng báo cáo. Đáng chú ý là dư nợ cho vay đối với lĩnh vực phi sản xuất để xác định tỷ trọng so với tổng dư nợ cho vay của tổ chức tín dụng được loại trừ bao gồm:

- Dư nợ cho vay đối với một số nhu cầu vốn phục vụ tiêu dùng, bao gồm: Nhu cầu vốn để sửa chữa nhà và mua nhà để ở mà nguồn trả nợ bằng tiền lương, tiền công của khách hàng vay.

- Dư nợ cho vay đối với một số nhu cầu vốn để đầu tư, kinh doanh bất động sản, bao gồm: Xây dựng nhà để bán, cho thuê cho người thu nhập thấp, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp nhưng không thu tiền thuê nhà hoặc thu tiền thuê với giá thuê không vượt quá mức giá cho thuê nhà ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mà chi phí xây dựng nhà ở hoặc chi phí tiền thuê nhà ở được tính là chi phí hợp lý trong giá thành sản xuất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; hoàn thiện các dự án phát triển nhà ở được bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 01/01/2012 theo nội dung hợp đồng trong hoạt động xây dựng giữa chủ đầu tư và nhà thầu, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng thuê tài sản.

Tải về Công văn số 8844/NHNN-CSTT
NHNN

Các tin liên quan