12.01.2007 16:20

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đến làm việc với Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam

Ngày 09/01/2007, đồng chí Trần Minh Tuấn, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước đã có buổi làm việc với Cơ quan thường trực Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam để nghe báo cáo và đánh giá những kết quả sau một năm hoạt động, chỉ đạo nhiệm vụ hoạt động năm 2007 và những năm tiếp theo. Tới làm việc cùng Phó Thống đốc còn có đồng chí Trần Quang Khánh - Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác Ngân hàng Nhà nước. Về phía Hiệp hội QTDND, có đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hiệp hội, Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương, Ban Tổng thư ký cùng toàn thể cán bộ chủ chốt của Cơ quan Thường trực Hiệp hội.

Thay mặt Cơ quan thường trực Hiệp hội, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Tổng thư ký đã báo cáo tình hình, kết quả hoạt động năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. Sau phần phát biểu của đồng chí Chủ tịch Hiệp hội, đồng chí Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác và một số cán bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội, đồng chí Phó Thống đốc đã đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được của Hiệp hội QTDND trong thời gian  qua là rất đáng khích lệ. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn, tồn tại mà Hiệp hội gặp phải trong năm đầu tiên mới đi vào hoạt động.
 
Phó Thống Đốc Trần Minh Tuấn và Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác NHNN tại buổi làm việc với Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Đối với phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2007 của Hiệp hội, về cơ bản, đồng chí nhất trí với kế họach Hiệp hội đã đề ra cũng như các ý kiến bổ sung của đồng chí Chủ tịch Hiệp hội và đồng chí Vụ trưởng Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác. Tuy nhiên, theo đồng chí để Hiệp hội thực sự phát huy hơn nữa vai trò và nhiệm vụ của mình, trong thời gian tới Cơ quan thường trực Hiệp hội QTDND Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ lâu dài:

- Phấn đấu hết sức mình để Hiệp hội trở thành đơn vị đầu mối thực sự bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng cho các QTDND hội viên, là chỗ dựa trong việc truyền tải những đề xuất, thông tin đến các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động và quyền lợi của các QTDND hội viên.

- Bám sát mục tiêu tổng thể của Hiệp hội, Ban Tổng thư ký cần đưa ra chiến lược, mục tiêu, kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng thời kỳ: tháng, quý, năm, làm sao để các hoạt động của Hiệp hội phải thực sự gây ấn tượng, được hội viên ủng hộ và đón nhận. Hiệp hội phải có được nhiều sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của hội viên.

- Đến năm 2008, Hiệp hội phải thực hiện cơ bản được những chức năng, nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Hiệp hội QTDND Việt Nam.
 
Các cán bộ chủ chốt của Hiệp hội QTDND Việt Nam tại buổi làm việc.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2007:

Về cơ bản, nhất trí với phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2007 của Hiệp hội đã đề ra. Tuy nhiên Hiệp hội cần tập trung làm tốt những mục tiêu chủ yếu sau:

- Mở rộng, phát triển mạng lưới của Hiệp hội đến các tỉnh, thành phố nhằm triển khai có hiệu quả các mặt hoạt động. Trước mắt, nên mở Văn phòng đại diện của Hiệp hội tại một số địa phương mà ở đó thực sự cần thiết và có điều kiện; sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm rồi mới triển khai rộng.

- Tiếp nhận và lên kế hoạch triển khai nhân rộng chương trình tin học hoá (phần mềm tin học đã được Quỹ tín dụng Trung ương triển khai thí điểm tại 07 QTDND cơ sở) tới các QTDND cơ sở trên phạm vi cả nước (phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Quỹ tín dụng Trung ương và DID).

- Phối hợp với Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác và Quỹ tín dụng Trung ương xây dựng đề án Quỹ An toàn hệ thống của QTDND và là đầu mối triển khai nhân rộng đề án này.

- Nghiên cứu hình thành tổ chức kiểm toán nội bộ hệ thống QTDND để triển khai các hoạt động kiểm toán nội bộ đến các QTDND cơ sở.

- Tranh thủ khai thác triệt để dự án Hỗ trợ kỹ thuật do Quỹ Chương trình sáng kiến củng cố và cải cách khu vực (Quỹ FIRST) cho việc phát triển các hoạt động của Hiệp hội.

- Tăng cường làm việc và trao đổi thông tin với Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác, Quỹ tín dụng Trung ương và các Bộ Ngành có liên quan khác nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Hiệp hội...

Buổi làm việc đã kết thúc trong bầu không khi  hết sức cởi mở, vui vẻ và tin tưởng. Phó Thống đốc đã bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo điều hành của Ban lãnh đạo Hiệp hội; sự nhiệt tình của tập thể cán bộ Cơ quan Thường trực và sự thành công của Hiệp hội QTDND Việt Nam. Thay mặt anh chị em cán bộ cơ quan Thường trực, đồng chí Tổng thư ký đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của đồng chí Phó Thống đốc cũng như Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và hứa sẽ bám sát định hướng chỉ đạo, lên kế hoạch hành động cụ thể, quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra nhằm đưa Hiệp hội QTDND Việt Nam thật sự trở thành tổ chức đầu mối, liên kết đáp ứng được nguyện vọng của các QTDND hội viên, đưa hoạt động của hệ thống QTDND lên tầm cao mới, vững bước trên con đường phát triển và hội nhập.
Hạnh Nguyên

Các tin liên quan