03.10.2006 08:44

Lãi suất cơ bản VNĐ vẫn là 8,25%/năm

Lãi suất cơ bản VND không thay đổi chứng tỏ nền kinh tế đang ổn định.
Ngày 29/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Lê Đức Thúy đã ra Thông báo số 8371/TB-NHNN về một số mức lãi suất bằng đồng Việt Nam (VNĐ) áp dụng từ ngày hôm nay 1/10 như sau.

Lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8,25%/năm (0,65%/tháng); lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 6,5%/năm; lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng là 4,5%/năm.

Như vậy, từ đầu năm đến nay trước nhiều biến động của nền kinh tế, lãi suất cơ bản VNĐ chưa có gì thay đổi.

Theo Dân Trí

Các tin liên quan