23.03.2007 16:08

Hội thảo về xây dựng thương hiệu và đổi mới tài chính vi mô cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam

Ông Ranjith Hettiarachchi - Tổng thư ký ACCU
Trong hai ngày 20 và ngày 21 tháng 03 năm 2007, tại Chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Tỉnh Bắc Ninh – Thành Phố Bắc Ninh, Hiệp hội các Liên đoàn Quỹ tín dụng châu á (ACCU) tài trợ, phối hợp với Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam ( VAPCF) và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (CCF) tổ chức Hội thảo xây dựng thương hiệu và đổi mới tài chính vi mô cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam.

Đến dự buổi Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Vụ các tổ chức tín dụng hợp tác – Ngân hàng nhà nước Việt Nam , Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam, Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, Lãnh đạo và cán bộ các Chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương thuộc các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Sau bài phát biểu khai mạc Hội thảo của Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam – Tổng Giám đốc Quỹ tín dụng Trung ương là bài thuyết trình của Ông Ranjith Hettiarachchi – Tổng thư ký của ACCU giới thiệu về chương trình xây dựng thương hiệu và đổi mới tài chính vi mô cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.
 
Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hiệp hội QTDND Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo đó, việc xây dựng thương hiệu cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (ACCES) là việc xây dựng một thương hiệu riêng biệt về sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân với chiến lược cạnh tranh, lựa chọn và mục tiêu của chiến lược này là xây dựng Quỹ tín dụng đạt được những triển vọng: Hội đồng quản trị có năng lực, đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn thoả mãn, triển vọng về khách hàng với các sản phẩm dịch vụ có chất lượng thoả mãn được yêu cầu khách hàng, triển vọng về kinh doanh Quốc tế với tính canh tranh cao, triển vọng về tài chính an toàn và hợp lý… Việc thực hiện đề án xây dựng thương hiệu riêng của Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân được ACCU nghiên cứu cách đây gần 20 năm và đang được triển khai cho 17 quốc gia thuộc khu vực Châu á có Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động ngày càng gây được sự chú ý của đại bộ phận nông dân và khách hàng có quan hệ với Quỹ tín dụng nhân dân.  

Về công tác đổi mới tài chính vi mô cho các Quỹ tín dụng, các chuyên gia của ACCU phân tích sâu các điểm đặc trưng của một tổ chức tài chính vi mô như việc: chú trọng các sản phẩm và dịch vụ tài chính thích hợp, có cơ cấu tổ chức và lịch trình hoạt động đơn giản, cách giải quyết nhanh vấn đề quan tâm đến khách hàng, nắm giữ thông tin tối thiểu và phân tích nhu cầu của nhân viên trong lĩnh vực này đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, kỹ thuật về chính sách đổi mới tài chính vi mô tại các Quỹ tín dụng nhân dân đặc biệt là việc nâng cao năng lực trong việc quản trị tín dụng, quản lý rủi ro, thu hồi nợ và nợ quá hạn…

Buổi hội thảo đã mang đến cho các đại biểu nhiều kinh nghiệm bổ ích và rất thiết thực với hoạt động của Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam, đặc biệt là vào thời điểm kinh tế của đất nước ta đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực, những kinh nghiệm thực tiễn từ Hội thảo sẽ góp phần đưa hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân ngày một phát triển với sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh hiện nay.
Hồng Trường

Các tin liên quan