24.01.2006 00:00

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2007 của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

 
Ông Trần Minh Tuấn – Phó Thống đốc thường trực NHNN phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Trong các ngày 18/01 - 19/01/2007, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà nội Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương (Quỹ tín dụng TW) đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007; sơ kết tình hình triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật phòng, chống tham nhũng và tập huấn nghiệp vụ chuyển tiền điện tử nội bộ hệ thống. Đồng chí Trần Minh Tuấn – Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng NHNN, Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội QTDND Việt Nam, Thời báo Ngân hàng đến dự, chỉ đạo và động viên Hội nghị. Nội bộ Quỹ tín dụng TW có các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh, Trưởng, phó các phòng, ban, một số chuyên viên tại Hội sở và Chi nhánh.

Trong ngày 18/01/2007, Hội nghị đã đánh giá những kết quả hoạt động trong năm 2006, kiểm điểm những tồn tại, vướng mắc, bài học kinh nghiệm, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn; trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2006 và yêu cầu nhiệm vụ năm 2007, Hội nghị đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu, định hướng phát triển trong năm 2007... Hội nghị cũng sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện của Quỹ tín dụng TW về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Hội nghị nghe đồng chí Trần Minh Tuấn – Phó Thống đốc Thường trực NHNN phát biểu ý kiến chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Tổng Thư ký Hiệp hội QTDND Việt Nam, lãnh đạo các phòng, ban, Giám đốc các Chi nhánh phát biểu ý kiến tham luận. Thay mặt Thường trực Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc kết luận 5 định hướng chiến lược và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quỹ tín dụng TW năm 2007.

 
Triển khai tập huấn nghiệp vụ chuyển tiền điện tử nội bộ hệ thống

Tiếp đó, ngày 19/01/2007 chương trình tập huấn nghiệp vụ chuyển tiền điện tử nội bộ hệ thống Quỹ tín dụng TW cho Giám đốc và Trưởng phòng Kế toán, Kinh doanh tại 24 Chi nhánh được triển khai. Khoá tập huấn đã giới thiệu tổng quan về các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt; Quy chế, quy trình nghiệp vụ chuyển tiền điện tử nội bộ hệ thống... Nội dung khoá học nhằm tăng cường cho các học viên có cái nhìn tổng quát cũng như được trang bị bổ sung các kiến thức mới về nghiệp vụ thanh toán điện tử nội bộ hệ thống Quỹ tín dụng TW, tạo cơ sở để cán bộ làm quen và đủ sức vận hành nghiệp vụ khi Quỹ tín dụng TW triển khai các hoạt động thanh toán trong thời gian tới...
Ban Thư ký

Các tin liên quan