28.03.2007 16:07

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007 của Quỹ tín dụng Trung ương Chi nhánh Hà Tây

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc QTDNDTW
Ngày 22/03/2007 tại Hà Tây, Chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương (QTDTW) Hà Tây tổ chức tổng kết hoạt động năm 2006, triển khai nhiệm vụ năm 2007. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Chi nhánh Ngân hàng nhà nước các tỉnh Hà Tây, Hoà Bình và Sơn La; Lãnh đạo QTDTW, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam và gần 80 đồng chí Giám đốc đại diện cho các QTDND cơ sở thuộc 03 tỉnh Hà Tây, Hoà Bình và Sơn La.

Năm 2006, hoạt động của Chi nhánh QTDTW Hà Tây có những thành tích đáng ghi nhận: Tổng nguồn vốn đạt 200 tỷ đồng tăng 23% so với năm 2006; Trong đó: Vốn huy động đạt 109 tỷ đồng chiếm 55% tổng nguồn vốn hoạt động, tăng 23% so với năm 2005. Vốn nhận điều chuyển từ QTDTW là 85,5 tỷ đồng chiếm43% tổng nguồn vốn hoạt động tăng 25% so với năm 2005. Dư nợ cho vay đạt 193 tỷ dồng tăng 29% so với năm 2005; Trong đó: cho vay trong hệ thống đạt 171 tỷ đồng chiếm 89% tổng dư nợ cho vay, cho vay ngoài hệ thống đạt 22 tỷ đồng chiếm 11% tổng dư nợ cho vay. Vốn của Chi nhánh QTDTW Hà Tây đã góp phần tích cực vào việc đẩy mạnh hoạt động và thúc đẩy sự phát triển  của các Quỹ tín dụng cơ sở, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của các thành viên và nhu cầu thanh toán cho người gửi tiền. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, thực hiện đúng chế độ, an toàn, hiệu quả và ngày một được nâng cao, Chi nhánh đã thực hiện tốt việc điều hoà vốn và liên kết hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, trong Hội nghị cũng nêu ra những khó khăn mà Chi nhánh QTDTW Hà Tây gặp phải, đó là: Việc điều hoà vốn trong hệ thống tạm thời không đáp ứng đủ nhu cầu tăng trưởng tín dụng của các Quỹ tín dụng cơ sở, địa bàn hoạt động rộng lớn, giao thông quá xa, thông tin không thuận tiện nên khó khăn đối với việc quản lý, kiểm tra sử dụng vốn… và điểm khó khăn nhất là Trụ sở của Chi nhánh hiện vẫn đang phải mượn của Ngân hàng nhà nước là một hạn chế rất lớn đối với việc mở rộng hoạt động của Chi nhánh nhằm đáp ứng các nhu cầu của thành viên.

Năm 2007, với nhiệm vụ phương hướng đặt ra: làm tốt hơn nữa vai trò đầu mối, thực hiện tính liên kết hệ thống thông qua công tác điều hoà vốn; Tăng trưởng an toàn bền vững, cân đối giữa các chỉ tiêu phát triển định hướng đảm bảo an toàn, hiệu quả và hoàn thành tốt các chỉ tiêu Trung ương giao với mục tiêu huy động vốn tăng trưởng từ 20-25%, dư nợ tăng 25% so với năm 2006, đảm bảo thu nhập cho cán bộ công nhân viên, Lãi cả năm tăng 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước, mở rộng và nâng cấp các dịch vụ ngân hàng đi đôi với công tác tuyên truyền và chất lượng phục vụ.

Ông Đỗ Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc QTDTW kiêm Chủ tịch Hiệp hội QTDND Việt Nam thay mặt cho Ban Lãnh đạo QTDTW ghi nhận, biểu dương những thành quả Chi nhánh Hà Tây đạt được, những đề xuất, khó khăn trong quá trình hoạt động của Chi nhánh sẽ có giải pháp để khắc phục và có sự định hướng từ QTDTW. Tại Hội nghị, Ông Đỗ Mạnh Hùng cũng đã phổ biến kế hoạch hoạt động của Hiệp hội QTDND Việt Nam năm 2007 và chỉ đạo thực hiện đề án thí điểm thành lập Văn phòng đại diện Hiệp hội QTDND tại Hà Tây nhằm tăng cường tính liên kết trong hệ thống QTDND, đồng thời thông qua trước Hội nghị những quy định về chế độ làm việc của Trưởng Văn phòng đại diện, các uỷ viên của Văn phòng đại diện và xin ý kiến tham gia của các đại biểu dự hội nghị. Việc mở Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố nhằm tăng cường hơn tính liên kết hệ thống, kịp thời nắm bắt được những thông tin liên quan đến hoạt động của hệ thống, những khó khăn vướng mắc liên quan đến việc kinh doanh như về cơ chế, chính sách để Cơ quan thường trực Hiệp hội nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt tình hình, từ đó thực hiện việc tư vấn, hướng dẫn, trao đổi thông tin nghiệp vụ cho hệ thống QTDND, truyền tải những thông tin cần thiết đến các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động của QTDND cơ sở, thúc đẩy mối liên kết chặt chẽ giữa QTDTW với QTDND cơ sở, có như vậy  Hiệp hội QTDND Việt Nam sẽ thực sự trở thành ngôi nhà chung cho Hệ thống QTDND Việt Nam.
Hồng Trường

Các tin liên quan