16.03.2007 11:47

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam tổ chức thành công Đại hội và lễ trao giải thưởng

Ngày 07/03/2007 tại Hà Nội, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam tổ chức Đại hội Hiệp hội QTDND Việt Nam nhiệm kỳ lần thứ nhất. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có: Đ/c Trần Minh Tuấn – Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại biểu chính thức dự Đại hội gồm: 250 đại biểu là chủ tịch HĐQT, giám đốc của các QTDND cơ sở đại diện cho 938 QTDND trên toàn quốc; 12 đại biểu đương nhiệm là thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Đại biểu khách mời tham dự Đại hội: Đ/c Nguyễn Văn Biên–  Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác, Thời báo ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Quỹ tín dụng Trung ương; Giám đốc 24 Chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương tỉnh, thành phố; Các đồng chí Phó Tổng thư ký, Trưởng các phòng ban Cơ quan Thường trực Hiệp hội; Phóng viên Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, Báo doanh  nghiệp. Đại diện các tổ chức quốc tế tham dự Đại hội có: Ông Michael Bélanger - Giám đốc Dự án First - Đại diện cơ quan phát triển quốc tế Desjadin DID- Canada; Bà Ulrike Maenner - Cố vấn trưởng Văn phòng Dự án Đức GTZ.
 
Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hiệp hội phát biểu khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, đại biểu đã được nghe và thông qua các bản báo cáo như: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2006, phương hướng, nhiệm vụ năm 2007; Báo cáo kiểm tra hoạt động của Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam năm 2006, Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các QTDND hội viên năm 2006; Tờ trình của Ban chấp hành Hiệp hội về định hướng phát triển của Hiệp hội trong thời gian tới.
Ông Trần Minh Tuấn - Phó Thống đốc thường trực NHNH và ông Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch liên minh HTX Việt Nam trao bằng khen cho các QTDND đạt danh hiệu “QTDND tiêu biểu năm 2006”

Cũng tại Đại hội Hiệp hội QTDND Việt Nam, Cơ quan Thường trực Hiệp hội đã công bố danh sách và trao giải thưởng “Bông lúa vàng năm 2006” nhằm tôn vinh hoạt động đối với các Quỹ tín dụng nhân dân tiêu biểu và Quỹ tín dụng nhân dân vượt khó trong hệ thống QTDND Việt Nam.

Sau ý kiến phát biểu và chỉ đạo Đại hội của đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Thống Đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch liên minh Hợp tác xã Việt Nam, và ý kiến phát biểu của các QTDND hội viên, Đại hội đã thảo luận và nhất trí quyết nghị một số nội dung sau:

1/ Đại hội đánh giá cao và ghi nhận sự chỉ đạo, điều hành sát sao, đúng định  hướng của Ban chấp hành Hiệp hội, sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực Hiệp hội đã triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2006. Trong thời gian ngắn, Ban chấp hành và Cơ quan Thường trực đã kiện toàn được bộ máy tổ chức, một mặt vừa xây dựng quy chế, cơ chế ổn định công việc, mặt khác đã khởi động những công việc hỗ trợ cho các QTDND hội viên, đặc biệt là công tác đào tạo cơ bản, bồi dưỡng kiến thức, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của hệ thống QTDND và Hiệp hội, bước đầu triển khai các hoạt động tư vấn về nghiệp vụ, về phát triển sản mới, làm tốt vai trò cầu nối với các cơ quan của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các QTDND hội viên, xúc tiến có hiệu quả các quan hệ hợp tác quốc tế.
 
Ông Nguyễn Đức Dũng – Tổng Thư ký Hiệp hội báo cáo tình hình hoạt động năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007 của Hiệp hội QTDND Việt Nam

Đại hội  ghi nhận sự đóng góp và hỗ trợ nhiệt tình của các Quỹ tín dụng nhân dân hội viên, đặc biệt là Quỹ tín dụng Trung ương đã chung tay đóng góp xây dựng Hiệp hội, một mái nhà chung của cả hệ thống QTDND.

 2/ Đại hội biểu dương sáng kiến của Ban chấp hành về việc vinh danh và trao giải thưởng các QTDND tiêu biểu và QTDND vượt khó. Qua hoạt động này sẽ tạo động lực và phấn đấu vươn lên của các QTDND trong cả hệ thống và tiến tới tạo thương hiệu cho hệ thống QTDND Việt Nam. Hoạt động này cần được tổ chức hàng năm để không những công nhận thành tích, chất lượng hoạt động của các QTDND hội viên mà còn tạo điều kiện để nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biết đến.
 
Đồng chí Trần Minh Tuấn - Phó Thống Đốc thường trực Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội

3/ Sau khi xem xét thảo luận, Đại hội nhất trí thông qua nội dung tờ trình của Ban chấp hành:

3.1/ Chấp thuận về mục tiêu tổng quát về phát triển Hiệp hội đến hết năm 2010 như nội dung trình của Ban chấp hành:

- Phải hoàn thiện và định hình một cách đầy đủ các chức năng của Cơ quan Thường trực đảm bảo triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo Điều lệ Hiệp hội;
- Thiết lập và vận hành nguồn dự phòng chi trả và quỹ an toàn hệ thống QTDND;
- Xây dựng và triển khai hoạt động tổ chức kiểm toán của hệ thống QTDND;
- Hình thành trung tâm đào tạo của  Hiệp hội khi hội đủ các điều kiện thành lập;
- Phát triển mô hình  đơn vị trực thuộc phù hợp nhằm cung cấp dịch vụ, sản phẩm cho các QTDND hội viên.

3.2/  Về việc đổi tên thành Liên đoàn Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam:

Đại hội nhất trí đổi tên Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam thành Liên đoàn Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức liên kết hệ thống một cách chặt chẽ, gắn kết có hiệu quả giữa hoạt động của Quỹ tín dụng Trung ương và Quỹ tín dụng cơ sở.

Đại hội giao Ban chấp hành chỉ đạo Cơ quan Thường trực xây dựng đề án đổi tên báo cáo cơ quan chức năng của Nhà nước và tiến hành các thủ tục pháp lý khi được Nhà nước cho phép.

3.3/ Thống nhất về nhân sự Ban kiểm tra: Đại hội đề nghị  Quỹ tín dụng Trung ương cử thành viên làm Trưởng Ban kiểm tra theo chế độ quy định.

Đại hội kêu gọi các Quỹ tín dụng cơ sở, Quỹ tín dụng Trung ương phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường tính liên kết hệ thống, góp phần xây dựng  Hiệp hội Quỹ Tín dụng Nhân dân Việt Nam phát triển ổn định và vững chắc.
 
Ông Đỗ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hiệp hội trao bằng khen cho các QTDND đạt danh hiệu QTDND vượt khó

Tại Đại hội Hiệp hội QTDND Việt Nam, các QTDND cơ sở được vinh danh là các Quỹ tín dụng cơ sở hoạt động tiêu biểu xuất sắc và các Quỹ tín dụng cơ sở vượt khó:

QTDND có sở vượt khó gồm:

   STT
         Tên các QTDND vượt khó
         Địa Chỉ
    1 QTDND Thuỷ Xuân Tiên Tỉnh Hà Tây
    2 QTDND Chí Minh Tỉnh Hải Dương
    3 QTDND Song Lãng Tỉnh Thái Bình
    4 QTDND TT Nông trường Việt Trung Tỉnh Quảng Bình
    5 QTDND Thị trấn thứ 11 Tỉnh Kiên Giang

 
Đại diện của Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức GTZ và Cơ quan phát triển quốc tế Desjadin trao bằng khen cho các QTDND đạt danh hiệu QTDND tiêu biểu

QTDND cơ sở tiêu biểu xuất sắc gồm:

 STT
          Tên QTDND tiêu biểu
          Địa chỉ
   1 Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương 
   2 QTDND Đồng Tâm Tỉnh Bình Định
   3 QTDND Phùng xá - Mỹ Đức Tỉnh Hà Tây
   4 QTDND Thạch Khôi – Tỉnh Hải Dương Tỉnh Hải Dương
   5 QTDND Đình Bảng Tỉnh Bắc Ninh
   6 QTDND Xuân Tiến Tỉnh Nam Định
   7 QTDND Nông Trang Tỉnh Phú Thọ
   8 QTDND Thống Nhất Tỉnh Thái Bình
   9 QTDND Đức Ninh Tỉnh Quảng Bình
  10 QTDND Minh Tân Thành phố Hải Phòng
  11 QTDND Nhị Trường Tỉnh Trà Vinh
  12 QTDND Khánh Thành  Tỉnh Ninh Bình
  13 QTDND Bình chánh TP.Hồ Chí Minh
  14 QTDND Liên Nghĩa Tỉnh Lâm Đồng
  15 QTDND Gò Đen Tỉnh Long An
  16 QTDND Mễ sở Tỉnh Hưng Yên
  17 QTDND Định Tường Tỉnh Thanh Hoá
  18 QTDND An Phú Tỉnh An Giang
  19 QTDND Tân Xuân Tỉnh Bình Thuận
  20 QTDND Xuân Trường Tỉnh Đồng Nai
  21 QTDND Bình An Tỉnh Kiên Giang
  22 QTDND Nghi Hương Tỉnh Nghệ An
  23 QTDND Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng
  24 QTDND Quang Minh Tỉnh Vĩnh Phúc
  25 QTDND An Thạnh Tỉnh Bình Dương
  26 QTDND Nam Hồng Thành phố Hà Nội
  27 QTDND Thị trấn nông trường Mộc Châu Tỉnh Sơn La
  28 QTDND Cương Gián Tỉnh Hà Tĩnh
  29 QTDND Phường 2 Tỉnh Cà Mau
  30 QTDND Hộ Phòng Tỉnh Bạc Liêu
  31 QTDND Cao Su Tỉnh Đắklắk

(Các bài tham luận và ảnh của các QTDND đạt danh hiệu tại Lễ trao giải thưởng “Bông lúa vàng” năm 2006 đều đã được đăng tải trên Website Hiệp hội QTDND Việt Nam. Nếu Quý bạn đọc hoặc các QTDND bạn muốn biết, tham khảo xin hãy nhấn chuột vào tên QTDND đó ở trong Bảng danh sách, sau đó nhấn tiếp chuột vào chữ OPEN để xem.)

Đại hội Hiệp Hội QTDND Việt Nam tổ chức với tinh thần, đoàn kết, dân chủ, hợp tác cùng phát triển đã diễn ra tốt đẹp và thành công rực rỡ. Trong không khí tràn ngập tự tin về hoạt động của Hệ thống QTDND, các đại biểu tham dự Đại Hội thật sự kỳ vọng vào hoạt động của Hiệp Hội QTDND Việt Nam, ghi nhận những kết quả hoạt động Hiệp hội đã đạt được và mong muốn Hiệp Hội thật sự trở thành ngôi nhà chung của toàn Hệ thống QTDND.
 
Ban Chấp Hành và Ban Kiểm Tra chụp ảnh lưu niệm với các Đại biểu
Hồng Trường

Các tin liên quan