05.03.2007 17:10

Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam - Một năm nhìn lại

Hiệp hội  Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam (Hiệp hội) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thành lập nhằm liên kết, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo cho hệ thống QTDND hoạt động an toàn và phát triển bền vững. Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/1/2006 tại trụ sở 13 A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. Đây thực sự là một bước tiến của hệ thống QTDND, đánh dấu một giai đoạn mới, giai đoạn hoàn thiện và phát triển.

 
Phó Thống đốc Trần Minh Tuấn và Lãnh đạo Hiệp hội nhấn nút khai trương Website Hiệp hội

Năm 2006 là năm hoạt động đầu tiên của Hiệp hội QTDND Việt Nam, nhưng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ngân hàng Nhà nước, sự ủng hộ nhiệt tình của các QTDND hội viên, đặc biệt là Quỹ tín dụng Trung ương, cùng với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban chấp hành, Ban Tổng thư ký và sự nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực Hiệp hội, tổ chức này đã sớm ổn định về cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và triển khai được những hoạt động cơ bản theo kế hoạch hoạt động năm 2006. Cụ thể:

1. Phổ biến, hướng dẫn hội viên thực hiện các văn bản pháp luật.    

- Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đưa lên trang Web của Hiệp hội giúp cho các QTDND hội viên có thể truy cập, khai thác được nhanh chóng, dễ dàng.  Một số văn bản  quan trọng đã được Hiệp hội sao gửi trực tiếp tới các QTDND hội viên. Ngoài ra, Hiệp hội đang triển khai  hệ thống hoá và cho in thành sách các văn bản  qui  phạm pháp luật liên quan đến hệ thống QTDND để cung cấp cho các hội viên vào năm 2007.

- Nghiên cứu soạn thảo quy trình nghiệp vụ cho vay, dự thảo một số mẫu hợp đồng áp dụng trong lĩnh vực tín dụng như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm cầm cố, thế chấp, tờ trình thẩm định, văn bản uỷ quyền phaps lý...; đồng thời Hiệp hội cũng đang nghiên cứu để đề xuất áp dụng mẫu thống nhất trong toàn hệ thống về các giấy tờ in và ấn chỉ có giá..

 
Chủ tịch Hiệp hội và Giám đốc Học viện Ngân hàng đã ký bản thỏa thuận về đào tạo cho cán bộ hệ thống QTDND

2. Đào tạo - tư vấn:
- Về đào tạo: Ngày 30/6/2006, Chủ tịch Hiệp hội và Giám đốc Học viện Ngân hàng đã ký bản thỏa thuận về đào tạo cho cán bộ hệ thống QTDND.  Trên cơ sở đó, Hiệp hội đã phối hợp với  Học viện Ngân hàng triển khai  được một số lớp đào tạo cơ bản và nghiệp vụ.

+ Đào tạo cơ bản: Hiệp hội đã mở 2 lớp trung cấp tại chức tại tỉnh Nam Định và Sơn Tây cho cán bộ QTDND cơ sở ở các tỉnh phía Bắc; 1 lớp trung cấp chính quy tại Sơn Tây dành cho cán bộ, con em cán bộ QTDND hội viên ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở ra. Đối với lớp trung cấp chính quy, những học viên có kết quả tốt nghiệp xuất sắc sẽ được Học viện Ngân hàng xem xét đào tạo tiếp lên cao đẳng.
Hiện nay, Hiệp hội  đang làm việc với Học viện Ngân hàng để có thể tổ chức lớp đại học tại chức vào năm 2007 cho cán bộ QTDND hội viên có nhu cầu.

+ Bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ: Hiệp hội đã phối hợp  với Quỹ Tín dụng Trung ương và một số Học viện,  trường Đại học triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức theo chương trình dự án ADB-1802 về các nội dung như: Quy trình nghiệp vụ cho vay, thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, phân tích tài chính QTDND, pháp luật trong kinh doanh ngân hàng…; Tổ chức 2 khoá bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong kinh doanh ngân hàng quốc tế cho cán bộ QTDND tại Hà Tây và Thái Bình.
Hiện nay, Hiệp hội đang nghiên cứu đưa nội dung các giáo trình  lên trang Web của Hiệp hội để cán bộ QTDND hội viên truy cập tìm hiểu và vận dụng vào công việc trên thực tiễn như một dạng đào tạo từ xa.

-
Tư vấn nghiệp vụ và phát triển sản phẩm mới :
Hiệp hội đã triển khai tư vấn kịp thời cho các hội viên về nhiều vấn đề có liên quan đến hoạt động của QTDND, ví dụ như:  Những vướng mắc trong nghiệp vụ cho vay, xử lý tài sản bảo đảm tiền vay, đăng ký giao dịch bảo đảm, chế độ tiền lương đối với cán bộ QTDND cơ sở, triển khai tin học hoá…
Ngoài ra, Hiệp hội đã làm việc với  một số Ngân hàng thương mại để tổ chức liên kết cho các QTDND hội viên triển khai một số dịch vụ mới như: chuyển tiền nhanh  Western Union và đại lý thu đổi ngoại tệ. Việc phát triển thêm các dịch vụ này không những làm phong phú, đa dạng các sản phẩm tài chính của QTDND cơ sở, mà còn là kênh huy động vốn hữu hiệu đồng thời tăng thêm thu nhập cho các đơn vị này.

 
Giới thiệu Website Hiệp hội với Lãnh đạo Vụ Chính sách tiền tệ

3
. Thông tin, tuyên truyền :
- Để xoá bỏ sự ngăn cách về thời gian cũng như không gian nhằm giúp cho các QTDND hội viên và Hiệp hội có thể tiếp nhận được  thông tin nhanh nhất từ nhau, đồng thời tạo ra một diễn đàn để các QTDND hội viên có thể trao đổi kinh nghiệp nhằm tăng cường sự liên kết trong hệ thống, Hiệp hội đã khẩn trương xây dựng trang tin điện tử (trang Web) của Hiệp hội với tên gọi: http:www.vapcf.org.vnhttp:www.hiephoiqtdnd.org.vn. Từ ngày khai trương (30/06/2006) đến nay trang Web đã triển khai được những  công việc chủ yếu sau:
+ Thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về  hoạt động  ngân hàng nói chung, của hệ thống QTDND và Hiệp hội nói riêng. Quảng bá hình ảnh của hệ thống QTDND và của Hiệp hội đến các tổ chức và cá nhân;
+ Phổ biến các chủ trương, chính sách và văn bản quy phạm pháp  luật hiện hành về QTDND;
+ Là diễn đàn để Hiệp hội trao đổi thông tin, giải đáp những vấn đề vướng mắc với các QTDND hội viên, đồng thời  là diễn đàn trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ giữa các QTDND hội viên.
+ Là cầu nối để các QTDND hội viên có thể dễ dàng và nhanh chóng gửi đến Hiệp hội những kiến nghị đối với cơ quan chức năng của Nhà nước nhằm xem xét tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách, đề xuất chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho  hệ thống QTDND .

 
Hoạt động giao lưu trực tuyến với các QTDND hội viên

+ Ứng dụng tiện ích của công nghệ thông tin, của  trang Web, Hiệp hội đã phối hợp với Quỹ tín dụng Trung ương tổ chức một số buổi giao lưu trực tuyến có hình ảnh với các QTDND hội viên. Qua đó, nhiều Chi nhánh Quỹ tín dụng Trung ương và QTDND cơ sở  đã có cơ hội đối thoại trực tiếp với Ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Ban lãnh đạo Hiệp hội và Quỹ tín dụng Trung ương. Thông qua các buổi giao lưu trực tuyến, nhiều vấn đề thắc mắc, chưa rõ của các QTDND đã được giải đáp, làm sáng tỏ đồng thời góp phần tăng cường tính liên kết hỗ trợ giữa Hiệp hội với các QTDND. Có thể thấy đây là một phương thức tiếp cận hỗ trợ tích cực cho các QTDND hội viên trong điều kiện hoạt động hiện nay của hệ thống QTDND (trải khắp ở 54 tỉnh, thành phố trong cả nước). Cho đến nay, đã có nhiều QTDND tại các tỉnh: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Hà Tây, Lâm Đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, An Giang, Bình Phước… kết nối trao đổi trực tuyến được với Hiệp hội.

- Tham gia vào chương trình giảng dạy tại các lớp học dành cho cán bộ QTDND từ Quảng Bình trở ra do Ngân hàng Nhà nước và Học viện Ngân hàng tổ chức tại Hà Nội, Sơn Tây, Hà Tây, Bắc Ninh, Thái Bình và Nghệ An. Các bài giảng của Hiệp hội là những nội dung thông tin, tuyên tuyền về vai trò, các hoạt động của Hiệp hội, cơ hội và thách thức của hệ thống QTDND trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế…. Những lớp học này thực sự đã tăng thêm hiểu biết cho cán bộ các QTDND cơ sở và tạo nên sự gần gũi, chia sẽ giữa Hiệp hội với các hội viên trong điều kiện Hiệp hội mới ra đời, chưa có mạng lưới tại các tỉnh, thành phố.

-Phối hợp với Vụ Các tổ chức tín dụng hợp tác, Quỹ tín dụng Trung ương và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tổ chức một số buổi toạ đàm, giao lưu trực tuyến (Hà Nội Hà Tây, Hải Dương). Qua đó công tác thông tin tuyên truyền của Hiệp hội đã thực sự phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hiệp hội còn thường xuyên phối hợp với Quỹ Tín dụng Trung ương thông qua các loại báo chí của ngành  (Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng, Website NHNN, tạp chí Thị trường tiền tệ), Bản tin của Văn phòng dự án DID… để giới thiệu, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh hoạt động của Hiệp hội và hệ thống QTDND tới các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

4. Làm cầu nối, đối thoại với các cơ quan chức năng của Nhà nước
Hiệp hội đã chủ động đưa ra một số đề xuất, kiến nghị tới các Bộ ngành, cơ quan chức năng của Nhà nước nhằm hỗ trợ và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các QTDND hội viên như:

- Đề xuất ý kiến vào các văn bản dự thảo của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của QTDND (Dự thảo chiến lược phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020; Quy định sửa đổi bổ sung về chuẩn hoá trình độ các chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Quỹ tín dụng cơ sở; Quy định về trình tự, thủ tục QTDND phải thực hiện khi thay đổi các nội dung quy định tại Điều 31 Luật Các TCTD …)

- Tham gia ý kiến với Bộ Nội vụ về dự thảo dự án Luật về hội.

- Làm việc với Bộ Tài chính về nội dung dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ tài chính đối với các QTDND trong đó đã đề xuất một số nội dung thiết thực  như: Thù lao công vụ của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát; Các khoản phí tham gia bảo hiểm tiền gửi và quỹ an toàn hệ thống được hạch toán vào chi phí; Chi phí trong việc thu hồi nợ;  Phân phối lợi nhuận sau thuế…Do vậy, Thông tư số 62/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đã tạo nhiều thuận lợi  cho các QTDND.

- Đề xuất một số chính sách về hỗ trợ đào tạo cho cán bộ QTDND, hỗ trợ chi phí thành lập mới QTDND và đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã có công văn đến Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị xem xét bổ sung đối tượng QTDND vào danh mục được hưởng chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở đó, Hiệp hội đã làm việc với  Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính để tranh thủ sự ủng hộ cho hệ thống QTDND.

- Làm việc với Cục giao dịch đảm bảo - Bộ Tư pháp kiến nghị đơn giản hoá các thủ tục pháp lý cho người dân ở vùng nông thôn vay vốn QTDND cơ sở cho phù hợp với mô hình hoạt động QTDND, điều kiện người dân nông thôn.

- Làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc đề xuất cho cán bộ các QTDND hội viên được tham gia bảo hiểm xã hội ngay từ ngày đầu thành lập QTDND (từ năm 1993 đến nay);

 - Báo cáo và kiến nghị lên Ngân hàng Nhà nước về một số quy định không hợp lý của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam liên quan đến hoạt động của QTDND như: Chế độ thông tin báo cáo, việc tổ chức kiểm tra, giấy chứng nhận bảo hiểm, thủ tuc cho vay hỗ trợ mất khả năng chi trả,…

- Tham gia cùng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về quy định nghĩa vụ và quyền của thành viên cấp quốc gia. Trên cơ sở đó, Hiệp hội sẽ tham gia với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam với tư cách là thành viên cấp quốc gia.

Ngoài ra, Hiệp hội còn tiếp nhận và tổng hợp nhiều kiến nghị của các QTDND hội viên (QTDND Hòn đất và QTDND thị trấn Thứ Ba – Kiên Giang, An lạc – Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Su - ĐắkLắk, Phú Vang - Bình Dương, Xuân Thiên - Thanh Hoá...) trình lên Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan và đã được các cơ quan chức năng cho ý kiến xử lý kịp thời.

5. Triển khai thực hiện các dự án và mở rộng quan hệ quốc tế
- Phối hợp với Quỹ Tín dụng Trung ương triển khai hiệu quả Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống QTDND của Canada (DID) :
+ Tổ chức hội thảo 3 miền về phát triển hoạt động cho vay đồng tài trợ giữa Quỹ Tín dụng Trung ương và QTDND cơ sở .
+  Tranh thủ được sự ủng hộ và giúp đỡ của DID trong việc thiết kế và vận hành trang Web

 -  Tham gia thúc đẩy việc triển khai  dự án hỗ trợ kỹ thuật  do Quỹ  FIRST tài trợ  nhằm xây dựng và phát triển Hiệp hội QTDND Việt Nam  làm tốt vai trò đại diện, tư vấn và hỗ trợ cho các QTDND hội viên.

- Làm việc với tổ chức GTZ - CHLB Đức,  Ngân  hàng Nhà nước về định hướng phát triển của hệ thống QTDND nói chung và Hiệp hội nói riêng,  đưa ra nhiều kiến nghị  đã được đối tác chấp thuận đưa vào dự án trợ giúp kỹ thuật  trong thời gian tới: xây dựng cuốn sổ tay chăm sóc thành viên, hình thành và phát triển Quỹ An toàn hệ thống, xây dựng tổ chức kiểm toán… 

 
Làm việc với Ngân hàng thế giới

- Làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) về hoạt động của hệ thống QTDND và đề xuất cho phép các QTDND cơ sở được tham gia vào dự án Tài chính nông thôn III đang được thiết kế và chuẩn bị triển khai.

- Làm việc với đại diện Ngân hàng phát triển Châu Á và đại diện Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để đề xuất cho hệ thống QTDND được tham gia giai đoạn II dự án cây chè và cây ăn quả;

- Phối hợp với Quỹ tín dụng Trung ương làm việc với Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và các Bộ ngành chức năng để đề xuất dự án hỗ trợ vốn tín dụng cho hệ thống QTDND (theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước, AFD đã đưa hệ thống QTDND vào danh mục dự án năm 2008).

6. Công tác phát triển hội viên
Nhằm tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa các QTDND trong toàn hệ thống, Hiệp hội xác định việc vận động các QTDND tham gia Hiệp hội cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch hành động năm 2006. Do vậy, Hiệp hội đã có nhiều hoạt động mang lại hiệu quả cho công tác này, trong đó phải kể đến các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến, các lớp bồi dưỡnng nghiệp vụ, những chuyến công tác tại các QTDND cơ sở… Qua đó nhiều QTDND cơ sở đã hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng của  Hiệp hội và sẵn sàng tham gia tích cực vào hoạt động của Hiệp hội. Tính đến 31/12/2006, Hiệp hội đã có 900/938 QTDND là hội viên (bao gồm Quỹ tín dụng Trung ương và 899 QTDND cơ sở).

Có thể nói một năm nhìn lại với nhiều khó khăn, thiếu thốn từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực, mạng lưới hoạt động nhưng Hiệp hội QTDND Việt Nam đã thực sự “khởi động” hiệu quả, những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, bước đầu khẳng định được vị thế và tầm quan trọng của một tổ chức đầu mối, liên kế hệ thống QTDND.  Năm mới 2007 sẽ là một năm đặc biệt, năm “tăng tốc” của Hiệp hội QTDND Việt Nam nhằm  tăng cường sức mạnh hệ thống, gia tăng lợi ích của QTDND hội viên và hòa chung vào “sức sống mới” của đất nước và của ngành ngân hàng trong bối cảnh hội nhập nên kinh tế quốc tế. Một niềm tin chắc chắn rằng với sự cổ vũ động viên, sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình  của các QTDND hội viên, sự quan tâm, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, của Ban chấp hành Hiệp hội, đặc biệt sự tâm huyết, nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Thường trực, Hiệp hội  QTDND Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, thật sự trở thành “ngôi nhà chung”- tổ chức đầu mối, liên kết đáp ứng được nguyện vọng của các QTDND hội viên, đưa hoạt động của hệ thống QTDND lên tầm cao mới, vững bước trên con đường  phát triển và hội nhập./.
Kim Thanh

Các tin liên quan