04.04.2008 10:20

Hiệp hội QTDND Việt Nam kiến nghị Thống đốc NHNN có biện pháp hỗ trợ các QTDND cơ sở trước tình hình khó khăn về...

Trong thời gian gần đây, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến của các QTDND cơ sở phản ánh về việc: các QTDND đang gặp rất nhiều khó khăn về vốn đáp ứng khả năng chi trả và thanh toán. 

Trước tình hình đó, Hiêp hội QTDND đã tư vấn, khuyến cáo các QTDND cơ sở cần thực hiện các biện pháp: chủ động khơi tăng nguồn vốn (đẩy mạnh huy động tại chỗ, điều chỉnh lãi suất ở mức hợp lý; điều chỉnh  cơ cấu, tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với khả năng nguồn vốn và trình độ quản lý của QTDND...), đảm bảo khả năng chi trả với mục tiêu an toàn là chính; thường xuyên báo cáo chính xác tình hình hoạt động của đơn vị mình cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; đồng thời Hiệp hội cũng đã báo cáo việc này lên Thống đốc NHNN (tờ trình số 50/TTr - HHQTD) để có biện pháp hỗ trợ về vốn thanh toán cho các QTDND nhằm đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của hệ thống QTDND.

Để biết chi tiết nội dung văn bản, đề nghị các hội viên click: Tờ trình số 50/TTr-HHQTD

Ban Đào tạo

Các tin liên quan