03.01.2007 15:45

Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân: Hội nhập bằng công nghệ

Việc thí điểm tin học hoá hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) cơ sở do Cơ quan Phát triển Quốc tế Desjardin (DID) tài trợ đã được tiến hành từ 15/3/2006 và cho thấy rõ hiệu quả. Việc này không chỉ giúp quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn, chính xác mà còn là hệ thống cho phép giao dịch tức thời, giúp những nhà quản lý có các thông tin được cập nhật ngay trong ngày. Hàng loạt dịch vụ và tiện ích mới ra đời phục vụ khách hàng do việc triển khai BMS-PCFs, triển khai phần mềm bán lẻ cho các QTDND cơ sở thành công đã nâng cao vị thế của các QTDND cơ sở.
 
Ông Đỗ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hiệp hội QTDND Việt Nam,Tổng giám đốc QTD Trung ương phát biểu tại Hội nghị sơ kết thí điểm chương trình tin học BMS-PCFs.

Tuy nhiên, để dự án có thể triển khai nhanh và rộng khắp trong toàn hệ thống, QTDND Trung ương đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét cho phép các QTDND cơ sở có nhu cầu và điều kiện vượt trội có thể tham gia vào hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời hỗ trợ hệ thống QTDND cơ sở tiếp cận các nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế như DID, ADB để nâng cao năng lực thể chế.
Theo Thời báo Ngân hàng

Các tin liên quan