09.06.2006 14:42

Đại hội thường niên QTDND Trung ương

Đại hội thường niên QTDND Trung ươngNgày 29/03/2006, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu thường niên năm 2005 của QTDND Trung ương. Về dự Đại hội có các Vị khách mời đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Hiệp hội QTDND Việt Nam, Vụ các TCTDHT, Thanh tra Ngân hàng, Thời báo Ngân hàng và thành phần không thể thiếu được là 157 đại biểu đến từ 157 QTDND cơ sở đại diện cho 917 QTDND cơ sở trong cả nước.

Đại hội đã thông qua các Báo cáo về hoạt động trong năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006. Phát biểu tại Đại hội, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trần Minh Tuấn đã đánh giá cao nỗ lực của QTDND Trung ương trong vai trò làm đầu mối về kinh tế cho toàn hệ thống QTDND.

Trong chiến lược phát triển hệ thống QTDND của Nhà nước, Phó Thống đốc chỉ đạo QTDND Trung ương xem xét điều chỉnh tổ chức và hoạt động theo Nghị định 69/2005/NĐ-CP và 48/2001/NĐ-CP, có giải pháp tăng vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống, đồng thời chấn chỉnh nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo hoạt động an toàn, có trách nhiệm hỗ trợ cho Hiệp hội QTDND Việt Nam mới ra đời hoạt động thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án cấu phần tin học QTDND và nghiên cứu phát triển QTDND Trung ương trở thành một Ngân hàng HTX đầu mối hỗ trợ về hoạt động kinh doanh cho toàn hệ thống QTDND.

Với mong muốn Hiệp hội QTDND Việt Nam và QTDND Trung ương sẽ khắc phục mọi khó khăn và phát huy tốt vai trò hỗ trợ các QTDND cơ sở, Phó Thống đốc đã rất kỳ vọng vào các tổ chức này và giai đoạn phát triển sắp tới của hệ thống QTDND. Chúng ta cùng chúc cho hệ thống QTDND sẽ ngày càng phát triển, an toàn, có sự liên kết chặt chẽ và ngày càng bền vững trong mái nhà chung Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Các tin liên quan