01.08.2018 10:45

Công văn số 5699/NHNN-DBTK của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc dừng một số mẫu biểu báo cáo và hướng dẫn phạm vi...

Ngày 30/07/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành công văn số 5699/NHNN-DBTK gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các Tổ chức tín dụng và các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài về việc dừng một số mẫu biểu báo cáo và hướng dẫn phạm vi báo cáo.

Trước đó, ngày 17/04/2018 Thống đốc NHNN đã ban hành thông tư số 11/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2015/TT-NHNN (Thông tư 11) và công văn số 3941/NHNN-DBTK ngày 30/05/2018 thay thế công văn 6643/NHNN-DBTK ngày 5/9/2016. Trong đó tại thông tư 11 và công văn 3941, NHNN đã quy định huỷ bỏ một số mẫu biểu tại Thông tư 35/2015/TT-NHNN không còn phù hợp với thực tiễn.  

Để xem nội dung chi tiết, click vào đây.

Hiệp hội

Các tin liên quan