27.09.2006 12:29

Cổ phần hóa tất cả ngân hàng quốc doanh

Ngân hàng Ngoại thương Việt nam sẽ thực hiện cổ phần hóa đầu tiên

Đến năm 2008 sẽ cổ phần hóa toàn bộ ngân hàng thương mại quốc doanh. Đây là kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp được Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội sáng nay.
 
Ngân hàng Ngoại thương VN, Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL, sẽ thực hiện cổ phần hóa theo quyết định Thủ tướng đã phê duyệt.
 
Ngân hàng Công thương VN, Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN, cổ phần hóa tiến hành theo hai bước. Bước 1, nâng cao năng lực tài chính theo hướng đạt các chỉ số lành mạnh tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế vào cuối năm 2006 áp dụng với Ngân hàng Công thương VN, Ngân hàng Đầu tư phát triển VN, vào cuối năm 2007 với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bước 2, năm 2007 cổ phần hóa Ngân hàng Công thương VN, Ngân hàng Đầu tư và phát triển VN, năm 2008 cổ phần hóa Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN.
 
Chính phủ đặt quyết tâm từ nay đến 2010 cổ phần hóa khoảng 1.505 doanh nghiệp, tập trung nhiều nhất vào 2 năm 2007-2008. Sau khi sắp xếp theo phương án trên, cả nước còn 554 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trong đó có 26 tập đoàn, tổng công ty; 178 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ thiết yết.
Theo vnexpress

Các tin liên quan