04.01.2007 09:26

Chương trình tuyển sinh, đào tạo Trung cấp Ngân hàng hệ vừa học, vừa làm cho cán bộ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Ngày 20/12/2006 vừa qua, Học viện Ngân hàng và Hiệp hội QTDND Việt Nam đã có Thông báo số 166/TB-HVNH-HHQTD về việc thông báo tuyển sinh trung cấp ngân hàng hệ vừa học vừa làm cho cán bộ, con em cán bộ QTDND cơ sở.

Theo đó, các thí sinh sẽ tham gia ôn và thi môn Toán học và môn Văn học. Thời gian ôn thi từ 21/01/2007 đến 26/01/2007 và thi vào ngày 28/01/2007. Nội dung thi theo chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là kiến thức của những năm cuối cấp. Việc ôn thi sẽ giúp các thí sinh hệ thống lại các kiến thức đã học. Cụ thể: 

 1. Thời gian ôn thi và thi tuyển:
a) Thời gian ôn thi: Từ 21/01 – 26/01/2007
b) Thời gian thi tuyển: ngày 28/01/2007

2. Địa điểm ôn thi, thi tuyển và đào tạo:
Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm - Đường Nguyễn Tất Thành – Phường Tân Dân – Thành Phố Việt Trì - Phú Thọ.

3. Về nơi ăn, nghỉ cho các thí sinh:
Các thí sinh tự túc nơi ăn, nghỉ  trong quá trình ôn thi và thi. Nếu các thí sinh có nhu cầu về nơi ăn, ở tại Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm, xin liên hệ theo số điện thoại: 0210.811.654 hoặc 0915.171.536

Ban Đào tạo

Các tin liên quan