02.01.2007 09:51

Chương trình công tác và khảo sát hoạt động Quỹ tín dụng Thái Lan

 
Buổi làm việc của đoàn cán bộ QTDNDTW Việt Nam với HTX Tiết kiệm và tín dụng Thái Lan
Trong các ngày từ 09/12 - 15/12/2006, đoàn cán bộ Vụ Các tổ chức tín dụng Hợp tác Ngân hàng Nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đã tổ chức chương trình khảo sát hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống Hợp tác xã tiết kiệm Thái Lan. Theo chương trình Đoàn đã thăm và trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động tại 02 Liên đoàn: Liên đoàn các Quỹ tín dụng nhân dân và Liên đoàn Hợp tác xã tiết kiệm Thái Lan; thăm và trao đổi với một số Quỹ tín dụng nhân dân Cơ sở và 01 Hợp tác xã tín dụng tiết kiệm của Trường Đại học. Tại các cuộc tiếp xúc, Đoàn đã tìm hiểu về mô hình tổ chức, tình hình hoạt động, những thuận lợi và khó khăn của các Quỹ tín dụng Thái Lan; tham khảo phương thức quản lý, chính sách hoạt động của Quỹ tín dụng cơ sở Thái Lan trong cơ chế thị trường; hợp tác và phát triển với các loại hình tín dụng hợp tác trong khu vực và Liên đoàn các tổ chức tín dụng hợp tác Châu á (ACCU).

Cũng trong chương trình khảo sát Đoàn đã tham gia các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày quốc tế về Quỹ tín dụng; gặp và trao đổi một số nội dung về chính sách phát triển mô hình tín dụng hợp tác với ngài Ranjith Hettiarachchi – Tổng Thư ký Liên đoàn các tổ chức tín dụng hợp tác Châu á (ACCU).

Ban Thư ký

Các tin liên quan