22.10.2006 14:28

Cán bộ Hiệp hội Quỹ tín dụng Nhân dân Việt Nam hướng tới đồng bào gặp nạn trong cơn bão số 6

Vừa qua, cơn bão số 6 (bão Sangsane) đã đổ bộ vào Việt Nam, tàn phá nghiêm trọng các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Bình Định, gây thiệt hại nặng nề về người và của cho đồng bào các tỉnh Miền Trung.

 
Tương trợ thành viên, cộng đồng là mục tiêu hoạt động của hệ thống QTDND và Cơ quan thường trực Hiệp hội
 
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thư ký, Công đoàn Cơ quan Thường trực Hiệp hội đã kêu gọi, vận động cán bộ Đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần tương thân tương ái, tham gia phong trào giúp đỡ các gia đình gặp nạn trong cơn bão số 6. Toàn thể cán bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội đã đóng góp được 1.780.000đ hỗ trợ các các nạn nhân cơn bão, người nhiều nhất đóng góp 500.000đ, ít nhất 50.000đ. Số tiền quyên góp đã được chuyển ngay đến Công đoàn Ngành cấp trên để hỗ trợ phần nào cho các gia đình bị nạn.

Mặc dù số tiền ít ỏi so với những tổn thất nặng nề do cơn bão gây ra nhưng đã thể hiện tấm lòng của cán bộ công nhân viên Cơ quan Thường trực Hiệp hội muốn chia sẻ với đồng bào Miền Trung trong những lúc khó khăn, hoạn nạn.

Vũ Thanh Hằng

Các tin liên quan