26.12.2006 11:30

Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở tỉnh Quảng Trị hoạt động an toàn, hiệu quả

Tính đến hết tháng 10/2006, 11 Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hoạt động ở 5/10 huyện thị xã đã có gần 13 ngàn thành viên tham gia, tổng nguồn vốn hoạt động đạt72,2 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ gần 4 tỷ đồng. 10 tháng đầu năm nay, các Quỹ đã cho 5.459 lượt thành viên vay vốn với tổng số tiền gần 70 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh và giải quyết các nhu cầu thiết yếu về đời sống, đưa dư nơ cho vay đạt xấp xỉ 67 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm, tỷ lệ nợ quá hạn tính chung cho 11 Quỹ là 1,3%. Qua kiểm tra, các quỹ đều chấp hành tốt về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động, các Quỹ tín dụng này đều thực hiện tót việc lập quỹ dự phòng rủi ro, tham gia bảo hiểm tiền gửi và đều kinh doanh có lãi. Kết quả kinh doanh 10 tháng có lợi nhuận sau thuế đạt 1.220 triệu đồng. Một số quỹ có lãi cao là Quỹ tín dụng Hồ Xá 182 triệu đồng, Quỹ tín dụng Trường Sơn 160 triệu đồng, Quỹ tín dụng Năm Sao 156 triệu đồng.
Theo Thị trường Tài chính tiền tệ

Các tin liên quan