tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Thủ tướng Chính phủ tại Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam

(Cập nhật ngày: 27/04/2016 - 02:18:50 AM )

Thưa các đồng chí Lão thành cách mạng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

Thưa các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng qua các thời kỳ.

Thưa quý vị đại biểu!

Hôm nay, trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ra sức phấn đấu, nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và kỷ niệm 41 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, tôi rất vui mừng tới dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí Lão thành cách mạng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các vị đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng các thời kỳ lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tại buổi Lễ trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, Người đã ký Sắc lệnh số 15 ngày 6/5/1951, thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam - tiền thân của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Người đã thường xuyên chăm lo xây dựng, phát triển ngành Ngân hàng và để lại nhiều tư tưởng, lời dạy quý báu về đạo đức, phẩm chất, lối sống cho cán bộ ngân hàng. Chúng ta cũng tưởng nhớ và tri ân các vị lãnh đạo tiền bối; các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng chí, đồng bào, trong đó có nhiều cán bộ ngành Ngân hàng, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa các đồng chí.

Chặng đường lịch sử 65 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, ngành Ngân hàng đã không ngừng lớn mạnh và có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm tháng cam go của hai cuộc Kháng chiến vĩ đại giành độc lập của dân tộc ta, đặc biệt là thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lớp lớp cán bộ ngành Ngân hàng đã không quản hy sinh, gian khổ, thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp nguồn lực tài chính, tín dụng phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc. Song hành cùng Đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển, ngành Ngân hàng đã viết nên “Huyền thoại con đường tiền tệ” anh hùng, sáng tạo, quả cảm, đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ khi đất nước được thống nhất, ngành Ngân hàng luôn đóng vai trò là hệ thống huyết mạch cung cấp vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần khắc phục hậu quả của chiến tranh, từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Trong 30 năm đổi mới, ngành Ngân hàng cũng đi đầu với những đột phá về cải cách thể chế, làm rõ hơn chức năng quản lý Nhà nước với chức năng kinh doanh, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước áp dụng mô hình quản trị hiện đại, tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, phát triển đa dạng loại hình tổ chức tín dụng, huy động phân bổ nguồn lực tài chính to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành Ngân hàng tiếp tục đi tiên phong, không ngừng nỗ lực sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần kiểm soát lạm phát, điều hành linh hoạt lãi suất và tỷ giá, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý; đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu, từng bước thiết lập trật tự kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm an toàn hệ thống; tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí.

Trong suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Ngân hàng luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với những thành tích to lớn đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Ngân hàng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập, ngành Ngân hàng vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích và những đóng góp to lớn của ngành Ngân hàng đã đạt được trong thời gian qua.

Thưa các đồng chí.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngân hàng là “Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối; điều hành lãi suất, tỷ giá theo nguyên tắc thị trường. Tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; thực hiện công khai, minh bạch và áp dụng chuẩn mới về quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế”.

Đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng phải phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động linh hoạt và sáng tạo; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Vì vậy, ngành Ngân hàng cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực và hiệu quả chỉ đạo điều hành. Theo dõi, dự báo sát tình hình kinh tế trong và ngoài nước. Chủ động thực hiện và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các quyết sách phù hợp. Điều hành linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, ổn định thị trường ngoại tệ; giảm dần tiến tới chấm dứt tình trạng đô la hoá, tăng dự trữ ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại toàn diện các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả theo lộ trình và nâng cao chất lượng tín dụng; chủ động thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những quyết sách phù hợp về tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, giải phóng nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung nâng cao năng lực tài chính, quản trị ngân hàng và hiệu quả hoạt động, chú trọng các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro của các tổ chức tín dụng, từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn hệ thống. Tích cực thực hiện các giải pháp phát triển mạnh hệ thống thanh toán qua ngân hàng, hạn chế sử dụng tiền mặt, góp phần tăng cường minh bạch, phòng chống tham nhũng, rửa tiền.

Ba là, tập trung làm tốt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí, bảo đảm lãi suất cho vay phù hợp, tập trung vốn tín dụng cho những lĩnh vực ưu tiên; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đối thoại thường xuyên, thực chất với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, khách hàng để cùng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Ngân hàng vững vàng về tư tưởng chính trị, có tư duy đổi mới, có phẩm chất, năng lực, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Thưa các đồng chí.

Tôi tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 65 năm vẻ vang, với tinh thần trách nhiệm cao, với sự đoàn kết nhất trí và nhiệt huyết đổi mới, năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành Ngân hàng Việt Nam sẽ ngày càng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Đại hội Chi bộ 1, Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác nhiệm kỳ 2017 – 2020
 Chủ tịch Hiệp hội gửi thư chia sẻ với QTDND hội viên bị ảnh hưởng của cơn bão số 10
 Mô hình tín dụng tương trợ cộng đồng
 Bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống
 Hệ thống Ngân hàng Hợp tác cùng ngành Ngân hàng quyết liệt trong việc xử lý nợ xấu
 Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền
 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng
 Co-opBank có thêm 05 chi nhánh
 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống QTDND đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập
 Phát triển nguồn nhân lực tại tổ chức tín dụng hợp tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
 Ngân hàng Hợp tác chung tay hỗ trợ đồng bào Tây Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt
 Quỹ tín dụng nhân dân Nhân Trạch: Đồng hành với người dân
 Ngân hàng Hợp tác phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc Bộ khắc phục hậu quả lũ lụt thiên tai
 Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác thăm và làm việc tại Chi nhánh Bình Thuận
 Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%.
 Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng TW học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII
 Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Đề án cơ cấu lại QTDND gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn TP. Hà Nội
 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 Ngân hàng Hợp tác tổ chức Hội nghị Triển khai Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của NHNN Việt Nam
 Ngân hàng Hợp tác tặng quà, hỗ trợ xây nhà cho các gia đình chính sách, người có công tại Tỉnh Hà Nam