tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền

(Cập nhật ngày: 05/09/2017 - 05:00:00 PM )

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được xây dựng,  trong đó những quan điểm cốt lõi của Dự thảo là đưa ra hành lang pháp lý với các hình thức xử lý phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung mục 1 Chương VIII Luật Các tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng trong tình trạng kiểm soát đặc biệt được vay đặc biệt của NHNN, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức tín dụng khác để hỗ trợ thanh khoản, để hỗ trợ phục hồi hoặc xử lý pháp nhân theo phương án phục hồi, phương án phá sản, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Khoản vay này sẽ được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác, kể cả khoản nợ có tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, quy định cụ thể về việc cho vay đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ do NHNN ban hành.

Cụ thể, tại Điều 150 quy định về việc xây dựng và phê duyệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, đối với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt sẽ phối hợp với tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam để đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi; đối với tổ chức tín dụng là tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt, việc đánh giá do Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức Bảo hiểm tiền gửi.

Điều 150a và 150b cũng nêu cụ thể các nội dung của phương án phục hồi và các biện pháp hỗ trợ áp dụng với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô đều được phép bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; miễn nộp phí Bảo hiểm tiền gửi trong quá trình kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án theo quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 5 Điều 150 hoặc phương án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 150 thì NHNNxem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng phương án xử lý pháp nhân.

Về biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân dưới hình thức phá sản, Dự thảo quy định, trên cơ sở đề nghị của NHNN, Chính phủ quyết định mức cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả theo quy định và cơ chế xử lý từ ngân sách nhà nước đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

Luôn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Một trong những lo lắng của người gửi tiền trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng là khả năng thiệt hại khi có tổ chức tín dụng bị xử lý pháp nhân theo hướng cho phá sản.

Tuy nhiên, với việc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các cơ quan có liên quan được trao thêm chức năng cho vay hỗ trợ tài chính cũng như tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt, đánh giá kế hoạch phục hồi của các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ góp phần giảm nguy cơ đổ vỡ.

Với những tổ chức tín dụng quy mô nhỏ, gặp khó khăn tạm thời về tài chính, khoản cho vay hỗ trợ từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ phần nào bù đắp thiếu hụt và giúp tổ chức tín dụng này ổn định hoạt động.

Bên cạnh đó, trong trường hợp tổ chức tín dụng yếu kém không thể phục hồi và buộc phải xử lý phá sản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ đứng ra chi trả cho người gửi tiền theo hạn mức.

Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm là 75 triệu đồng đối với tổng số tiền gửi cả gốc và lãi của mỗi cá nhân tại một tổ chức tín dụng, tăng 50% so với mức 50 triệu đồng trước đây.

Trong trường hợp người gửi tiền có số tiền gửi lớn hơn hạn mức, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng quy định: Trên cơ sở đề nghị của NHNN, Chính phủ quyết định mức cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả theo quy định và cơ chế xử lý từ ngân sách nhà nước đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

Đối tượng được chi trả tiền gửi không bao gồm người quản lý, người điều hành, cổ đông, thành viên góp vốn và người có liên quan của tổ chức tín dụng đó. Như vậy, trong mọi trường hợp, quyền lợi của người gửi tiền luôn được đảm bảo.

Việc xây dựng một văn bản Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp luật đã có nhằm xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh về tài chính, quản trị theo thông lệ quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng là một yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ thực tế.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng đã cụ thể hóa các quy định về thẩm quyền, biện pháp trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, theo đúng nguyên tắc thị trường, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn của hệ thống.

Dự thảo luật này đã được Quốc hội khóa XIV xem xét, thảo luận một cách cẩn trọng tại kỳ họp thứ 3 và dự kiến sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4 cuối năm 2017.

Theo Báo Mới
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Khai giảng lớp Nghiệp vụ cơ bản QTDND tại tỉnh Thái Bình
 Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
 Ngành Ngân hàng tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7)
 Cải cách hành chính của NHNN tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực
 Tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm 2017
 Chính sách tiền tệ củng cố niềm tin thị trường
 NHNN chủ động các phương án, sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ
 Điểm chính trong bức tranh kinh tế 6 tháng
 Chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng
 Co-opBank: Tăng năng lực cạnh tranh cho QTDND
 Lãi suất huy động giảm
 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng
 Hiệu ứng tích cực từ việc học tập và làm theo gương Bác
 Công ty tin học tổ chức Hội Nghị Hướng dẫn triển khai Công văn số 2947/NHNN-DBTK trên phần mềm ITD - VAPCF cho các QTDND trên địa bàn Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa
 Thắt chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp
  Quỹ bảo toàn hệ thống: Gia cố neo an toàn cho hệ thống
 Phát triển các định chế tài chính - ngân hàng trong xu thế cuộc cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra
 DID hỗ trợ Dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
 Hiệp hội QTDND Việt Nam tổ chức thành công lớp tập huấn “Nghiệp vụ tín dụng” tại Đà Lạt
 Hơn 49 triệu người Việt Nam không có tài khoản ngân hàng