tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Ngân hàng Nhà nước tăng cường bảo mật trên toàn hệ thống

(Cập nhật ngày: 05/06/2017 - 01:39:13 AM )

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản luật quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống CNTT trong hoạt động ngân hàng; quy định về an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet; quy định về an toàn trong giao dịch, vận chuyển tiền mặt, kho quỹ.

 

Ngân hàng triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động ngân hàng. Ảnh: Theo NHNN

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai một số nội dung về công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong tình hình hiện nay do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức ngày 31/5/2015, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chung sau: Xác định công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng là nhiệm vụ trọng tâm, có tầm quan trọng đặc biệt trong tình hình hiện nay. Coi trọng trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Tăng cường giáo dục cán bộ, nhân viên trong hệ thống ngân hàng nâng cao phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, các quy định, quy trình nội bộ của đơn vị, nâng cao tinh thần cảnh giác, ngăn ngừa mọi diễn biến phức tạp có thể xảy ra ảnh hưởng đến cán bộ, tài sản và uy tín hoạt động ngân hàng. Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và phát hiện kịp thời sai phạm trong các giao dịch hoạt động ngân hàng.

Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định của NHNN cũng như các quy trình, quy định nội bộ của từng TCTD, đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận trong các hoạt động nghiệp vụ; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin, điều kiện phương tiện làm việc, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng; triển khai áp dụng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế trong đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong toàn Ngành, cụ thể: Đối với NHNN Trung ương:  tục rà soát, cập nhật, ban hành mới hoặc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; quy định về an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet; quy định về an toàn trong giao dịch, vận chuyển tiền mặt, kho quỹ; các quy định về nghiệp vụ trong ngành Ngân hàng; hướng dẫn các TCTD, các tổ chức trung gian thanh toán trong việc triển khai đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, nghiệp vụ ngân hàng, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn kho quỹ tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, các TCTD. Xây dựng bổ sung nội dung chương trình thanh tra định kỳ hàng năm hoặc thanh tra đột xuất. Thường xuyên liên hệ, trao đổi, phối hợp với cơ quan an ninh để nắm bắt diễn biến tình hình tội phạm liên quan hoạt động ngân hàng, kịp thời phối hợp xử lý kịp thời. Cung cấp tình hình kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế những tội phạm, nhận diện những tội phạm và cảnh báo cho các đơn vị trong toàn Ngành. Tăng cường công tác truyền thông, xây dựng kế hoạch truyền thông cho toàn Ngành liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Đối với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố: Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của NHNN về công tác an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng. Tăng cường công tác thanh tra, giám sát việc chấp hành các quy định của các đơn vị trên địa bàn về đảm bảo an toàn kho quỹ; quy định về an toàn, an ninh mạng; quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá tại từng TCTD trên địa bàn quản lý. Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác an toàn kho quỹ trên địa bàn, chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, thiếu sót liên quan đến công tác an toàn kho quỹ. Theo dõi chặt chẽ và xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân phát hiện qua kết luận thanh tra, giám sát; Tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn trong việc xử lý những vi phạm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động này. Kịp thời báo cáo Lãnh đạo NHNN các vụ việc xảy ra trên địa bàn để có biện pháp xử lý. Phối hợp chặt chẽ với các TCTD trên địa bàn tăng cường tuyên truyền các quy định về bảo đảm an toàn trong giao dịch tiền mặt, gửi và rút tiền tiết kiệm, thanh toán; Chú trọng công tác tuyên truyền về phòng chống tiền giả để người dân hiểu rõ và thực hiện tốt quy định của pháp luật. Tăng cường các thiết bị kiểm soát an toàn, đảm bảo các hệ thống thiết bị an toàn kho quỹ của NHNN.

Đối với các tổ chức tín dụng: Tại Hội sở chính: Bám sát chỉ đạo, các cơ chế, quy chế, chỉ đạo chung của ngành Ngân hàng, mỗi TCTD cũng cần rà soát các văn bản hiện hành có liên quan để thực hiện thống nhất trong hệ thống, kịp thời điều chỉnh phù hợp các quy định bất cập, sơ hở trái với quy định chung của NHNN và chỉ đạo chung cần được điều chỉnh. Quy định cụ thể trách nhiệm tại từng khâu, từng bộ phận trong hệ thống ngân hàng mình; Thực hiện rà soát toàn bộ kho tiền và các hệ thống thiết bị an toàn cũng như hệ thống cơ sở vật chất chung trong hệ thống ngân hàng mình; Có sự thống nhất trong bố trí quầy giao dịch đảm bảo an toàn trong giao dịch. Tăng cường công tác canh gác bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản tại nơi giao dịch tiền mặt; xây dựng phương án bảo vệ, chống đột nhập, cướp tiền, tài sản dưới mọi hình thức, trong đó thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng xử lý rủi ro cho nhân viên. Tiếp tục đổi mới công nghệ, áp dụng các giải pháp về tăng cường an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng. Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin, các dịch vụ thanh toán trực tuyến; Giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác, đạo đức nghề nghiệp, ý thức pháp luật và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định, quy trình của TCTD, pháp luật nhà nước…

Tại chi nhánh của TCTD: Tăng cường phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền địa phương nhằm đảm bảo an toàn, an ninh nơi giao dịch; bảo vệ tiền, tài sản của ngân hàng cũng như của khách hàng; Rà soát toàn bộ kho tiền và các hệ thống thiết bị an toàn để có kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa đáp ứng yêu cầu hoạt động và đảm bảo an toàn. Tăng cường công tác canh gác bảo vệ, đảm bảo an toàn tài sản tại nơi giao dịch tiền mặt; xây dựng phương án bảo vệ, chống đột nhập, cướp tiền, tài sản dưới mọi hình thức; Nghiêm túc thực hiện quy trình, quy chế nội bộ của các TCTD và bản thân từng chi nhánh; Tăng cường thông tin hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy trình, nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc gửi và rút tiền tiết kiệm, sử dụng thẻ và giao dịch tiền mặt; Tăng cường công tác tuyên truyền giải thích cơ chế, chính sách của Ngành, của TCTD để người dân nắm bắt những kiến thức cần thiết về tài chính - ngân hàng, các quy định của pháp luật trong giao dịch ngân hàng, những thủ đoạn của tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa rủi ro, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng… 

Theo Ictnews.vn
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Cần sự đồng bộ để Nghị quyết về xử lý nợ xấu thực sự phát huy tác dụng
 QTDND Tân Hà: Tựa vào Ngân hàng Hợp tác để hỗ trợ thành viên
 Hiệp hội QTDND Việt Nam khai giảng lớp các vấn đề Luật liên quan đến hoạt động QTDND
 Phó Thống đốc Đào Minh Tú làm việc với NHNN chi nhánh và các QTDND tại An Giang và Kiên Giang
 Lễ bế giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ QTDND tại Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên
 Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác tham dự Hội thảo xúc tiến thương mại, công nghệ và thu hút vốn cho phát triển HTX
  Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2018
 Tín dụng: Tăng trưởng khi kiểm soát được rủi ro
 Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ đời sống tại các tổ chức tín dụng
 Hiệp hội QTDND Việt Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ Quỹ tín dụng nhân dân tại tỉnh Tiền Giang
  Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác thăm và làm việc tại tập đoàn tài chính hơp tác Desjardins Canada
 Hiệp hội QTDND Việt Nam bế giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Quản trị rủi ro tại thành phố Huế
 Hiệp hội QTDND Việt Nam khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ Quản trị rủi ro tại thành phố Huế
 Hoạt động của hệ thống ngân hàng: Gam màu sáng chiếm chủ đạo
 Lần đầu tiên có hội chợ cấp quốc gia cho sản phẩm của hợp tác xã
 Niềm tin quốc tế với hệ thống ngân hàng Việt Nam
 Vẫn còn nhiều rào cản khi xử lý nợ xấu
 Bảng xếp hạng Chỉ số CCHC: NHNN năm thứ 3 liên tiếp ở vị trí quán quân
 QTDND Cương Gián (Hà Tĩnh): "Bộ máy" cấp xã, quy mô cấp... huyện!
 Thư chúc mừng của Thống đốc NHNN nhân kỷ niệm 67 năm thành lập ngành Ngân hàng