tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

(Cập nhật ngày: 20/04/2017 - 01:57:16 AM )

Mục tiêu của Chương trình là tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng, tập trung xây dựng các giải pháp quyết liệt để sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của ngành Ngân hàng và của các đơn vị.

Chương trình hành động cũng đưa ra nhiệm vụ cụ thể như sau:

(i) Đối với các đơn vị trong hệ thống NHNN:

Các đơn vị thuộc hệ thống NHNN trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN, Chỉ thị số 02/CT-NHNN theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thực hiện chống lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực của NHNN trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao;

Các Vụ, Cục NHNN thường xuyên rà soát và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, chú trọng các quy định, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng và quản lý lao động, thời gian lao động;

Các đơn vị tại trụ sở chính có bộ máy kế toán riêng và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cần khẩn trương ban hành các quy định nội bộ về quản lý sử dụng kinh phí, quản lý tài sản, trụ sở, nhà lưu trú, trang thiết bị làm việc…; rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức nguyên vật liệu, xăng dầu, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện đi lại… để làm cơ sở cho các phòng, ban, cán bộ, công chức triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, xây dựng phương án tiết kiệm ngay từ khi lập kế hoạch và trong quá trình tổ chức thực hiện; Đề xuất các giải pháp hữu hiệu để thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi ngoài lương, phụ cấp và có tính chất lương. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí của các đơn vị, tăng cường giám sát và công khai, minh bạch việc sử dụng kinh phí khoản và chi đầu tư, mua sắm tài sản;

Chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc triển khai quy định về mua sắm tập trung trong hệ thống NHNN đối với những tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở nhiều cơ quan, đơn vị;

Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh việc chuyển phương thức hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình tổng thể của Chính phủ và Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Các đơn vị thuộc NHNN phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và thủ tục trong nội bộ NHNN để nâng cao hiệu quả, năng suất làm việc, giảm chi phí hành chính và chi phí thực hiện thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đối với các đơn vị có thủ tục hành chính; mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đối với các đơn vị không có chức năng giải quyết thủ tục hành chính;

Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động. Thực hiện tinh giản biên chế hành chính trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong hệ thống NHNN;

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định ủa pháp luật;

(ii) Đối với các TCTD, các doanh nghiệp có vốn nhà nước trong ngành Ngân hàng đẩy mạnh việc tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi mặt hoạt động để bổ sung nguồn lực, triển khai có hiệu quả các yêu cầu và nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 10/01/2017 của NHNN về việc tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017, Chỉ thị số 02/CT-NHNN ngày 10/01/2017 về tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu của Thống đốc NHNN.

Chương trình hành động cũng đưa ra một số chỉ tiêu tiết kiệm và biện pháp thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chế độ thông tin, báo cáo.

Cũng tại Chương trình này, Thống đốc yêu cầu các đơn vị căn cứ chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Ngân hàng chủ động xây dựng chương trình hành động giai đoạn 2016 - 2020 của đơn vị mình; chỉ đạo việc xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp, đơn vị trực thuộc. Mỗi đơn vị cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu/kế hoạch tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, của đơn vị mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đề ra.

Thống đốc cũng yêu cầu các Vụ, Cục chức năng của NHNN đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý.

NHNN
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Phổ biến Nghị quyết 42 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD cho tuổi trẻ NHTW
 Chính sách tiền tệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 Hội thảo Khung chiến lược Quốc gia về Tài chính toàn diện tại Việt Nam
 Không để tín dụng tăng dồn cục, có tính mùa vụ
 Ngân hàng Hợp tác triển khai nhiệm vụ 2018
 Các tổ chức quốc tế đánh giá cao vai trò của NHNN trong kiểm soát lạm phát
 Giai đoạn 2016-2020 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nợ xấu cao
 Tăng cường kỷ luật thị trường
 WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 lên 3,1%
 Kinh tế - xã hội đất nước có sự đóng góp quan trọng của ngân hàng
 Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018
 Năm 2017 tín dụng tăng 18,17%; dự kiến năm 2018 tín dụng tăng 17%
 NHNN sẽ chỉ đạo các TCTD xem xét giảm lãi suất cho vay
 Kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô
 Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD
 Đáp ứng nhu cầu tiền mặt và bảo đảm thông suốt hoạt động thanh toán dịp Tết Mậu Tuất 2018
 Những nội dung thay đổi của TCTD là HTX phải được NHNN chấp thuận
 Triển vọng kinh doanh ngành Ngân hàng năm 2018: Kỳ vọng sự khởi sắc
 Hệ thống QTDND: Cần chuyên môn hóa công tác đào tạo
 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã