tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Các TCTD kỳ vọng kinh doanh tiếp tục cải thiện trong năm 2017

(Cập nhật ngày: 31/03/2017 - 07:09:29 AM )

75,2% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh quý 2 cải thiện hơn so với quý 1; 83% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong năm 2017 cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 20% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều” và 63% TCTD kỳ vọng “cải thiện ít”.

Vụ Dự báo, thống kê (NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý 2/2017 đối với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (gọi chung là TCTD).

Theo đánh giá của các TCTD, trong quý 1/2017 các yếu tố nội tại và các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài cải thiện chưa rõ nét so với quý trước. Tuy nhiên, các TCTD kỳ vọng các yếu tố chủ quan và khách quan của môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện mạnh mẽ hơn trong cả năm 2017 so với năm 2016.

Kết quả điều tra cho thấy, dự báo năm 2017 hầu hết các yếu tố nội tại được kỳ vọng cải thiện tốt hơn; trong đó, yếu tố nội tại được cho là cải thiện tích cực nhất là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các TCTD” (với chỉ số cân bằng đạt 47%), sau đó là các nhân tố “Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của đơn vị” và “Nguồn nhân lực” (chỉ số cân bằng đạt 46%).

Trong các nhân tố khách quan thì “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” và “Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN” được đánh giá là cải thiện hơn các nhân tố khác.

Lạc quan về triển vọng kinh doanh, lợi nhuận


Theo các TCTD, tình hình kinh doanh trong quý đầu năm 2017 có sự cải thiện nhẹ và các TCTD kỳ vọng về xu hướng tiếp tục cải thiện trong năm 2017.

Cụ thể 59% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong quý 1/2017 tiếp tục có cải thiện so với quý trước, song chủ yếu là “cải thiện ít” (49% TCTD). Dự kiến trong thời gian tới, có 75,2% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong quý 2 cải thiện hơn so với quý 1; 83% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong năm 2017 cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 20% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều” và 63% TCTD kỳ vọng “cải thiện ít”.

Đặc biệt các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2016. Dự kiến trong năm 2017, 90,4% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống TCTD kỳ vọng cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các TCTD tại cuộc điều tra tháng 12/2016 (kỳ vọng tăng 13,4%). Trong đó, thu nhập ròng từ lãi, thu nhập ròng từ phí và dịch vụ, thu nhập ròng từ hoạt động tự doanh đều kỳ vọng tăng trưởng khá.

Giá cả dịch vụ ngân hàng được kỳ vọng giữ ổn định

 

Các TCTD nhận định nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực trong đầu năm. Trong đó nhu cầu thanh toán, thẻ được nhận định là lớn nhất (42,5% TCTD lựa chọn mức “cao”), tiếp đến là nhu cầu vay vốn (37,4% TCTD lựa chọn mức “cao”) và nhu cầu gửi tiền (35,5% TCTD lựa chọn mức “cao”).

Dự kiến trong quý 2 và cả năm 2017, các TCTD tiếp tục lạc quan về triển vọng gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng của đơn vị mình. Cụ thể, có tới 65,6% TCTD kỳ vọng tổng nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tiếp tục “tăng” trong quý 2, cao hơn so với tỷ lệ 55,7% TCTD có cùng nhận định cho quý 1 ghi nhận tại cuộc điều tra kỳ trước, tập trung chủ yếu ở nhóm NHTMNN, NHTMCP; trong đó, nhu cầu vay được TCTD kỳ vọng “tăng” cao hơn 2 nhu cầu còn lại với 68% TCTD lựa chọn.

Diễn biến và cơ cấu gia tăng nhu cầu này phù hợp với các đặc điểm có tính chất thời vụ của nền kinh tế gia tăng nhu cầu vay vốn để đầu tư vào sản suất kinh doanh vào quý 2 hàng năm thay vì gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán và thẻ trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Hầu hết các TCTD cho biết đã giữ ổn định giá bình quân sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng trong quý 1 và dự kiến tiếp tục giữ ổn định trong quý 2. Dự kiến trong năm 2017, 50% TCTD dự kiến “giữ nguyên” mức giá bình quân sản phẩm dịch vụ của mình, 20% TCTD dự kiến tiếp tục “giảm nhẹ” nhưng cũng có 29,8% TCTD dự kiến “tăng nhẹ” giá bình quân các sản phẩm dịch vụ.

Thanh khoản của TCTD dự kiến dồi dào trong năm 2017

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào trong quý 1 đối với cả VND và ngoại tệ và được kỳ vọng duy trì ở trạng thái tích cực trong quý 2 cũng như cả năm 2017. So với quý 4/2016, tình hình thanh khoản trong quý 1/2017 dồi dào hơn so với kỳ vọng của TCTD tại thời điểm điều tra tháng 12/2016.

Các TCTD dự kiến thanh khoản trong năm 2017 khá nhất quán với kết quả điều tra kỳ trước.Kết quả điều tra kỳ này cho thấy đa số các TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ. Trạng thái thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng là cơ sở cho việc ổn định lãi suất huy động, ổn định chi phí vốn đầu vào để duy trì lợi nhuận biên và tạo nguồn lực xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2017.

Mức độ rủi ro hiện tại được các TCTD đánh giá tích cực hơn

72,8% TCTD nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng hiện đang ở mức bình thường, 13% TCTD nhận định rủi ro ở mức thấp và 14,1% TCTD nhận định rủi ro vẫn ở mức cao (các con số của quý trước tương ứng 69%-16%-15%). Dự báo trong thời gian tới, có 59-67% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro “ổn định” trong quý 2/2017 và cả năm 2017; 7,3% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro “giảm” trong quý 2/2017 và cả năm 2017 so với cuối năm 2016.

Hầu hết các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị mình trong quý đầu năm không đổi hoặc giảm so với quý 4/2016 và tiếp tục kỳ vọng giữ nguyên không đổi hoặc giảm trong quý 2 và cả năm 2017.

Kỳ vọng mặt bằng lãi suất duy trì ổn định trong năm 2017

Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 5,58% trong quý 2 và tăng 16,23% trong năm 2017; giảm nhẹ so với mức tăng kỳ vọng 16,76% xác lập tại cuộc điều tra cuối tháng 12/2016.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 5,81% trong quý 2 so với quý trước và tăng 17,23% trong năm 2017 (thấp hơn mức kỳ vọng 20,09% và mức tăng thực tế 18,25% của cùng kỳ năm 2016).

Theo kết quả điều tra, 21,2% TCTD nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại, mặc dù trong quý I/2017, 36,8% TCTD cho biết đã tuyển thêm lao động. Dự kiến đến cuối năm 2017 so với cuối năm 2016, 58,6% TCTD dự kiến sẽ tăng số lao động trong năm 2017 so với năm 2016.


M.T/TBNH
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Phổ biến Nghị quyết 42 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD cho tuổi trẻ NHTW
 Chính sách tiền tệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
 Hội thảo Khung chiến lược Quốc gia về Tài chính toàn diện tại Việt Nam
 Không để tín dụng tăng dồn cục, có tính mùa vụ
 Ngân hàng Hợp tác triển khai nhiệm vụ 2018
 Các tổ chức quốc tế đánh giá cao vai trò của NHNN trong kiểm soát lạm phát
 Giai đoạn 2016-2020 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nợ xấu cao
 Tăng cường kỷ luật thị trường
 WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2018 lên 3,1%
 Kinh tế - xã hội đất nước có sự đóng góp quan trọng của ngân hàng
 Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2018
 Năm 2017 tín dụng tăng 18,17%; dự kiến năm 2018 tín dụng tăng 17%
 NHNN sẽ chỉ đạo các TCTD xem xét giảm lãi suất cho vay
 Kiên định mục tiêu ổn định vĩ mô
 Nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD
 Đáp ứng nhu cầu tiền mặt và bảo đảm thông suốt hoạt động thanh toán dịp Tết Mậu Tuất 2018
 Những nội dung thay đổi của TCTD là HTX phải được NHNN chấp thuận
 Triển vọng kinh doanh ngành Ngân hàng năm 2018: Kỳ vọng sự khởi sắc
 Hệ thống QTDND: Cần chuyên môn hóa công tác đào tạo
 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng là hợp tác xã