tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Giới thiệu chung
 Danh sách các QTDND
 Thư viện QTDND
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tình hình hoạt động

Phú Thọ: Những bước chuyển của hệ thống QTDND

(Cập nhật ngày: 29/05/2017 - 02:54:23 AM )

Hệ thống QTDND ngày càng hoàn thiện, trở thành trụ cột vốn quan trọng góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là kinh tế hộ.

Đến cuối năm 2016, hệ thống QTDND Phú Thọ đã có 38 Quỹ hoạt động tại 60 xã, phường, thị trấn trong 11 huyện, thị, thành phố, tăng 3 đơn vị so với đầu năm. Với việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo của Chi nhánh NHNN đối với hệ thống QTDND, cũng như những trợ lực QTDND trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có những bước chuyển cả về lượng và chất trong năm 2016.

Siết quản lý, tăng trợ lực

Giám đốc NHNN Chi nhánh Phú Thọ, ông Phạm Trường Giang cho biết, năm 2016, vai trò quản lý nhà nước của NHNN về lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn quản lý đối với hoạt động của hệ thống QTDND ngày càng cụ thể, sâu sát. Vấn đề trao đổi thông tin, sự phối hợp trong quản lý của NHNN với cấp ủy, chính quyền địa phương đối với QTDND ngày càng chặt chẽ, sâu sắc và hiệu quả.

 

 Hệ thống QTDND ngày càng hoàn thiện, trở thành trụ cột vốn quan trọng góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là kinh tế hộ

Điều này có thể nhìn thấy rất rõ qua công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội thành viên. Ngay từ đầu năm, NHNN tỉnh đã chủ động phối kết hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, định hướng tốt công tác đại hội năm 2016.

Đồng thời hỗ trợ các QTDND nâng cao vai trò quản trị hoạt động thông qua việc hướng dẫn xây dựng các báo cáo, chỉ tiêu kế hoạch; sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế, quy định và các nội dung khác thuộc thẩm quyền trình Đại hội thành viên theo quy định của NHNN.

Từ đó, chất lượng và nội dung tổ chức đại hội đã được nâng lên rõ rệt. Sau đại hội, HĐQT các đơn vị đã triển khai nghị quyết Đại hội thành viên gắn với diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và định hướng của NHNN tỉnh.

Cùng với việc chỉ đạo, tập huấn triển khai các văn bản mới trong năm về hoạt động của QTDND, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các QTDND thống nhất ban hành Điều lệ mới, đảm bảo đồng bộ phù hợp với các quy định mới của NHNN Việt Nam và Luật Hợp tác xã sửa đổi.

NHNN tỉnh đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho Chủ tịch HĐQT, Kiểm soát trưởng, giám đốc và cán bộ nghiệp vụ với 222 lượt người tham dự theo các chuyên đề về quản trị, điều hành, kiểm soát hoạt động QTDND; một số vấn đề về luật hình sự, dân sự liên quan hoạt động ngân hàng...

Sau các lớp tập huấn, NHNN tỉnh đều có chỉ đạo cụ thể các QTD bám sát thực hiện. Qua công tác tập huấn và hướng dẫn của Chi nhánh NHNN đã giúp cho các QTD thực hiện đúng chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng phương án cơ cấu lại QTDND giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng phương án xử lý nợ xấu năm 2016...

Bên cạnh đó, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các QTDND tự rà soát toàn bộ các quy định nội bộ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ và các văn bản mới. Qua phần mềm kết nối thông tin, cán bộ chuyên quản đã chỉ đạo việc chấp hành nghiêm các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, đã hướng dẫn các đơn vị hạch toán đúng tính chất tài khoản, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) đúng quy định... Đồng thời với việc triển khai và hướng dẫn, NHNN tỉnh đã chỉ đạo xử lý kiên quyết các QTDND còn tiềm ẩn rủi ro (kể cả xử lý con người, xử lý tài sản, nợ xấu...).

Công tác xử lý nợ xấu được triển khai mạnh mẽ và kiên quyết từ các tổ chức tín dụng cùng có sự phối hợp giữa Chi nhánh NHNN với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quyết liệt, đã đưa kết quả xử lý nợ xấu đến 31/12/2016 của hệ thống QTDND trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giữ được ở mức 1,12%/tổng dư nợ cho vay (toàn ngành Ngân hàng Phú Thọ là 0,63%).

Song song với việc chỉ đạo xử lý nợ xấu, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các QTDND xây dựng phương án cơ cấu lại hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược lâu dài để đảm bảo phát triển bền vững. Công tác quản trị của QTDND có sự chuyển biến mạnh đã đảm bảo an toàn hệ thống, giảm thiểu rủi ro, kiểm soát nợ xấu phát sinh, các QTDND đều có chênh lệch thu – chi lớn hơn năm trước.

Hiệu ứng lan toả

Tính đến 31/12/2016, tổng nguồn vốn hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn đạt 2.872 tỷ đồng (bình quân 75 tỷ đồng/quỹ), so với cuối năm 2015 tăng 20,36%. Trong đó, vốn điều lệ bình quân đạt 3,18 tỷ đồng/quỹ.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 2.287 tỷ đồng, tăng 18,65% so với năm 2015. Cùng với đó là trợ lực vốn từ Ngân hàng Hợp tác xã. Đến 31/12/2016, có 27 QTDND trên địa bàn tỉnh vay Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh Phú Thọ là 303 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng nguồn vốn hoạt động. Trong đó, QTDND Phương Xá có số dư tiền vay cao nhất tại Ngân hàng Hợp tác xã là 26,7 tỷ đồng, chiếm 35,2% tổng nguồn vốn hoạt động. Số dư tiền gửi của các QTDND trên địa bàn tại Ngân hàng Hợp tác xã là 178,2 tỷ đồng.

Dòng vốn dồi dào là cơ sở để hệ thống QTDND mở rộng hoạt động đặc biệt là khu vực nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tính đến cuối năm 2016, tổng dư nợ cho vay đạt 2.571 tỷ đồng, tăng 18,19% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó cho vay ngành nông, lâm nghiệp 344 tỷ đồng, chiếm 13,4% tổng dư nợ. Cho vay công nghiệp, xây dựng 1.004 tỷ đồng, chiếm 39% tổng dư nợ. Cho vay dịch vụ, đời sống 1.223 tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng dư nợ. Đến cuối năm 2016, hầu hết các QTDND đều đạt hoặc vượt kế hoạch lợi nhuận. Các QTDND đã trích lập DPRR, trích nộp phí bảo hiểm tiền gửi, phí bảo toàn hệ thống theo quy định.

Quy mô và hiệu quả kinh doanh ngày càng cao là nền tảng để các quỹ xây dựng trụ sở mới, cũng như trang bị công nghệ thông tin, từ đó đưa các sản phẩm dịch vụ hiện đại mới về địa bàn phục vụ nhu cầu của người dân. 100% các QTDND lắp đặt đường truyền internet tốc độ tối ưu nhất, đầu tư máy chủ, máy tính cấu hình cao, trang bị máy phát điện, hệ thống giám sát an ninh… để đảm bảo an toàn hoạt động và duy trì việc truyền tin thông suốt, kịp thời đến NHNN.

Công tác điều hành hoạt động kinh doanh đã đảm bảo hầu hết các đơn vị hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội thành viên giao, năng động trong điều hành lãi suất huy động, cho vay; cơ bản thực hiện tốt việc xử lý nợ quá hạn, nợ xấu… Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ đã góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro; hàng tháng đã kiến nghị, cảnh báo cho QTDND và báo cáo về Chi nhánh NHNN tỉnh những diễn biến trong hoạt động của đơn vị.

“Hệ thống QTDND trên địa bàn duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả. Các QTDND được đánh giá, xếp loại nhóm 1 và 2 chiếm số lượng đại đa số”, Giám đốc NHNN Chi nhánh Phú Thọ, Phạm Trường Giang cho biết.

Quan trọng hơn hình ảnh và hoạt động QTDND dần đi vào nhận thức và đời sống của đông đảo bà con nhân dân cũng như thành viên. Tổ chức và hoạt động QTDND dần đi đúng nguyên tắc, tôn chỉ, mục đích và từng bước đáp ứng quy định của Nhà nước đối với loại hình tổ chức tín dụng này.

Quy mô hoạt động tăng lên cả về vốn góp, vốn huy động và đầu tư cho vay, kết quả kinh doanh cùng màng lưới tiếp tục được mở rộng và phát triển của hệ thống QTDND, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, cải thiện an sinh, trật tự xã hội từng địa phương nói chung và đời sống thành viên QTDND theo đúng mục tiêu đề ra.

Những kết quả hoạt động trong những năm qua là nền tảng để NHNN tỉnh đặt kỳ vọng cao hơn vào hệ thống QTDND trong năm 2017, với việc không có QTDND xếp loại yếu kém, chất lượng hoạt động dần được trong sạch, lành mạnh, các đơn vị đều kinh doanh có lãi. Năng lực quản trị, điều hành, kiểm soát sẽ được nâng lên một bước, cơ bản quản trị được hoạt động, kiểm soát được rủi ro và hoạt động an toàn.

“Cùng với việc tiếp tục thực hiện lộ trình tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, NHNN tỉnh sẽ trợ lực cùng hệ thống QTDND hoàn thiện thêm một trụ cột vốn quan trọng góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn đặc biệt là khu vực kinh tế hộ”, Giám đốc Phạm Trường Giang cho biết. 

Theo Thời báo Ngân hàng
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Khai giảng lớp Nghiệp vụ cơ bản QTDND tại tỉnh Thái Bình
 Bảo đảm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát
 Ngành Ngân hàng tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7)
 Cải cách hành chính của NHNN tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực
 Tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh năm nay tăng cao hơn so với năm 2017
 Chính sách tiền tệ củng cố niềm tin thị trường
 NHNN chủ động các phương án, sẵn sàng can thiệp thị trường ngoại tệ
 Điểm chính trong bức tranh kinh tế 6 tháng
 Chính sách tiền tệ đang đi đúng hướng
 Co-opBank: Tăng năng lực cạnh tranh cho QTDND
 Lãi suất huy động giảm
 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm ngành Ngân hàng
 Hiệu ứng tích cực từ việc học tập và làm theo gương Bác
 Công ty tin học tổ chức Hội Nghị Hướng dẫn triển khai Công văn số 2947/NHNN-DBTK trên phần mềm ITD - VAPCF cho các QTDND trên địa bàn Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa
 Thắt chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp
  Quỹ bảo toàn hệ thống: Gia cố neo an toàn cho hệ thống
 Phát triển các định chế tài chính - ngân hàng trong xu thế cuộc cách mạng 4.0 và những vấn đề đặt ra
 DID hỗ trợ Dự án Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
 Hiệp hội QTDND Việt Nam tổ chức thành công lớp tập huấn “Nghiệp vụ tín dụng” tại Đà Lạt
 Hơn 49 triệu người Việt Nam không có tài khoản ngân hàng