tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Triển khai nhiệm vụ quỹ tín dụng nhân dân năm 2020

(Cập nhật ngày: 16/01/2020 - 12:00:00 AM )

Ngày 11/01/2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 khối quỹ tín dụng nhân dân và quán triệt thực hiện thông tư 21/2019/TT-NHNN

Ngày 11/01/2020 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 khối quỹ tín dụng nhân dân và quán triệt thực hiện thông tư 21/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Tham dự hội nghị có lãnh đạo cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ban Giám đốc NHNN chi nhánh TP Hà Nội, Ngân hàng HTX Việt Nam, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, BHTG chi nhánh Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã, Hiệp hội quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Hà Nội.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc NHNN chi nhánh TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị 

Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn Hà Nội có 98 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động trên 22 quận, huyện. Bình quân tổng tài sản một quỹ đạt 121 tỷ đồng, tổng số thành viên tham gia gần 123 nghìn thành viên. Các chỉ tiêu cơ bản đều tăng trưởng so với cuối năm 2018. Tổng nguồn vốn đạt 11,8 nghìn tỷ đồng tăng 6,0%, tổng dư nợ cho vay đạt 7.5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,0% so với năm 2018. Chất lượng hoạt động của đa số các quỹ tín dụng trên địa bàn được nâng lên, các tỷ lệ an toàn trong hoạt động được đảm bảo, đặc biệt là khả năng thanh toán, khả năng chi trả khá dồi dào. Hoạt động tích cực của các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đã hỗ trợ vốn kịp thời cho các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo công ăn, việc làm, góp phần trong công cuộc xây dựng nông thôn mới và hạn chế dần nạn cho vay nặng lãi ở các địa phương.

 

Đến nay, bộ máy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người điều hành của các Quỹ tín dụng đã đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Nhiều quỹ đã có kế hoạch, quy hoạch và xây dựng được đội ngũ cán bộ nguồn đến giai đoạn 2020 - 2025 để đảm bảo có đủ nguồn cán bộ trẻ đủ năng lực giúp QTDND phát triển bền vững. Ngoài việc cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo, tập huấn do NHNN Chi nhánh TP Hà Nội phối hợp với Hiệp Hội quỹ tín dụng nhân dân, Liên minh HTX Thành phố tổ chức thì các quỹ tín dụng cũng chủ động mời các giảng viên về tập huấn theo các chuyên đề nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của quỹ theo định hướng của NHNN.

Hiện nay độ tuổi bình quân của cán bộ QTDND là gần 40, trong đó có trình độ đại học và trên đại học chiếm 62,3%; cao đẳng chiếm 8,2%; trung cấp chiếm 22,6%. Thực hiện Nghị quyết số 42/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu, Quyết định số 1058/QĐ-TTg về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020 gắn với xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hà Nội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, huyện có nhiều chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các quỹ tín dụng hoạt động. Đa số các quỹ tín dụng nhân dân đã nỗ lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung theo phương án được phê duyệt. Cơ cấu tổ chức nhân sự đã được đổi mới theo hướng tích cực, trẻ hóa; các khoản nợ xấu đã từng bước được xử lý đã góp phần minh bạch, lành mạnh tài chính. 

   

Đồng chí Hoàng Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục TTGSNH3 quán triệt thông tư 21/2019/TT-NHNN 

Trong thời gian qua hệ thống QTDND đã được Ngân hàng Nhà nước, UBND thành phố Hà Nội và Ban giám đốc NHNN Chi nhánh TP Hà Nội quan tâm chỉ đạo củng cố, chấn chỉnh quyết liệt, toàn diện, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc của mô hình hợp tác xã. NHNN chi nhánh Hà Nội trong năm 2019 đã chỉ đạo QTDND củng cố chấn chỉnh các tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra qua công tác quản lý, giám sát và các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Các quỹ đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai có kết quả đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Với sự hỗ trợ của các ngành, chính quyền các cấp và sự nỗ lực của cán bộ nhân viên, các quỹ tín dụng đã từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình và hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen ở các địa phương, nhất là địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Phướng hướng nhiệm vụ năm 2020

Theo định hướng, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại địa phương các QTDND xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh, đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng:

-  Nâng cao chất lượng hoạt động, kiểm soát chặt chẽ quy trình huy động vốn, các chi phí quản lý, xây dựng chế độ tiền lương, thu nhập gắn với trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công việc và kết quả hoạt động của QTDND để giúp cân bằng thu chi trên nguyên tắc hoạt động của quỹ tín dụng phải bù đắp chi phí và có tích luỹ để phát triển, đảm bảo khả năng thanh toán và kinh doanh có hiệu quả.

- Thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Đặc biệt phải tuân thủ các quy định về các giới hạn và tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động. Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với quy mô, cơ cấu nguồn vốn và năng lực quản trị rủi ro. Kiểm soát chặt chẽ quy trình tín dụng và các loại rủi ro nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng và hạn chế nợ xấu mới phát sinh.

 


Đồng chí Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP Hà Nội tổng hợp tình hình hoạt động QTDND năm 2019 

Tiếp tục thực hiện Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 đã được phê duyệt và Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch về các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong đề án củng cố hoạt động hệ thống QTDND đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (theo quyết định 209/QĐ-NHNN ngày 31/1/2019, quyết định số 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019 của Thống đốc NHNN). Báo cáo tiến độ thực hiện về NHNN theo quy định.

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng bộ máy nhân sự, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ, uy tín, chất lượng cán bộ theo quy định. Đảm bảo chỉ tiêu định hướng trẻ hóa cán bộ lãnh đạo và yêu cầu làm việc chuyên trách toàn thời gian để phát huy tối đa hiệu quả công tác của cán bộ quỹ tín dụng. Xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho cả nhiệm kỳ hoạt động và những năm tiếp theo.

- Xây dựng các phương án chuyển tiếp theo quy định tại Thông tư số 21/TT-NHNN ngày 14/11/2019 gửi NHNN Chi nhánh TP Hà Nội trong quý I/2019 để giám sát thực hiện, bao gồm:  Điều 47. Quy định chuyển tiếp đối với địa bàn hoạt động; Điều 47a. Quy định chuyển tiếp về tổng mức nhận tiền gửi; Điều 48. Quy định chuyển tiếp về số lượng thành viên của Ban kiểm soát; Điều 50. Quy định chuyển tiếp đối với việc nhận tiền gửi từ thành viên.

Về ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động: Thực hiện đổi mới, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng vào các hoạt động quản trị, giao dịch hàng ngày và quản lý tài chính của quỹ. Đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo hướng dẫn của NHNN và thực hiện việc giao dịch bằng văn bản điện tử theo đúng kế hoạch, chỉ đạo của NHNN và UBND Thành phố. Các quỹ tín dụng nhân dân có phần mềm quản trị, giao dịch cũ không đáp ứng được quy định thông tư 48/TT-NHNN về tiền gửi tiết kiệm, thông tư  49/TT-NHNN về tiền gửi có kỳ hạn (tra cứu số dư), yêu cầu của chế độ báo cáo theo thông tư 35/TT-NHNN và thông tư 11/TT-NHNN ngày 17/4/2018 và các báo cáo khác của NHNN Việt Nam phải khẩn trương đầu tư thay thế hoặc nâng cấp phần mềm để đảm bảo thực hiện đúng chế độ quy định của Ngân hàng Nhà nước.             

Các quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục xây dựng, duy trì  mối quan hệ tốt với lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật, chế độ nghiệp vụ, các sản phẩm, dịch vụ và tác dụng, lợi ích và vai trò của quỹ tín dụng nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Kịp thời biểu dương, khen thưởng những thành viên, cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp, xây dựng cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân.  

Theo Sở Nội vụ Hà Nội
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài chính toàn diện
 Ngân hàng Hợp tác Thanh Hóa: Điểm tựa cho các quỹ tín dụng nhân dân bứt phá
 Bản tin kinh tế vĩ mô tháng 8/2020
 Lãi suất giảm, kỳ vọng cầu tín dụng tăng
 Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 Công văn số 137/CV-QTDND của Hiệp hội về việc tổng hợp ý kiến vướng mắc về chính sách thuế liên quan TCTD là Hợp tác xã
 Bế Giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ theo Quyết định 1011 tại tỉnh Thái Bình
 Công văn số 131/CV-HHQTD ngày 21/08/2020 của Hiệp hội về chính sách thuế liên quan đến hệ thống QTDND
 Ngân hàng không thể hạ chuẩn tín dụng
 Tái cơ cấu và xử lý nợ xấu: Thành quả nhiều, khó khăn không ít
 Công văn trả lời của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã
 Ngân hàng Việt Nam cần làm gì để nâng cao năng lực quản lý thanh khoản trong tình hình dịch Covid-19?
 Công văn số 5772/NHNN-TD về việc đẩy mạnh cho vay phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
 Công văn số 5752/NHNN-PC về việc cảnh báo trong việc thế chấp tài sản xe ô tô sát xi
 Ngành ngân hàng tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp góp phần ổn định vĩ mô, phục hồi kinh tế
 Ngân hàng Nhà nước công bố giảm một số loại lãi suất
 Công văn của Bộ tài chính trả lời kiến nghị về chính sách thuế cho các QTDND
 Thông báo số 123/TB-HHQTD ngày 04/08/2020 của Hiệp hội về việc hoãn chương trình thi đấu thể thao năm 2020 cho hệ thống QTDND
 Lời cảm ơn
 Bế giảng lớp đào tạo nghiệp vụ theo Quyết định 1011 tại tỉnh Hải Dương