tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Trung tâm TTTD Quốc gia Việt Nam (CIC): Hiệu ứng tích cực từ giảm chi phí khai thác thông tin

(Cập nhật ngày: 12/11/2018 - 02:58:18 AM )

CIC sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các sản phẩm hiện có, sản phẩm tổng hợp phục vụ các đơn vị; nghiên cứu xây dựng thêm sản phẩm mới phù hợp yêu cầu TCTD...

Theo CIC, trong quý III/2018 CIC đã cập nhật được 3.491.654 hồ sơ khách hàng (tăng hơn 27,5% so với quý II/2018), nâng tổng số khách hàng trong kho dữ liệu TTTD quốc gia lên trên 37,7 triệu khách hàng. Tính đến 10/9/2018, kho dữ liệu của CIC có hơn 17 triệu khách hàng còn dư nợ tín dụng với tổng dư nợ là 6.144 nghìn tỷ đồng và 22.647 triệu USD.

 

Trong quý III/2018, tổng số hợp đồng tín dụng được cập nhật trong kho dữ liệu đến nay là trên 26,1 triệu (giảm 0,2% so với quý II/2018), trong đó 25,9 triệu hợp đồng thể nhân và trên 234.012 hợp đồng pháp nhân. Đến ngày 10/9/2018, tổng số hồ sơ thu thập thông tin tài sản đảm bảo (TSĐB) cập nhật được là trên 17,4 triệu hồ sơ (tăng 4,4% so với quý II/2018); trong đó hồ sơ không có TSĐB là trên 13 triệu hồ sơ, hồ sơ có TSĐB là 4,3 triệu hồ sơ.

CIC cũng đã thu thập và cập nhật được 33.606 bản báo cáo thông tin tài chính doanh nghiệp giảm 1% so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt đến nay có 43/43 TCTD phát hành thẻ gửi báo cáo về CIC, tổng số thẻ tín dụng là hơn 3,6 triệu thẻ, với tổng dư nợ là 38.721 tỷ đồng (tăng 15% so với quý II/2018). CIC thu thập và cập nhật được từ 38/38 TCTD có nghiệp vụ đầu tư trái phiếu vào doanh nghiệp với tổng giá trị đầu tư là 181.194 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thu thập, cập nhật dữ liệu báo cáo tài chính của TCTD, doanh nghiệp và khách hàng vay, CIC cũng đã cung cấp hàng ngàn báo cáo cho NHNN, các vụ, cục chức năng của các bộ ngành khác như Bộ Tài chính, Bộ Công thương…

Theo đó,  hàng tháng CIC cung cấp hàng ngàn báo cáo về tình hình đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế và nợ xấu toàn hệ thống ngân hàng; Báo cáo tình hình cho vay đối với các ngành kinh tế và các tập đoàn kinh tế; báo cáo doanh nghiệp có dư nợ lớn; Báo cáo quan hệ tín dụng, tài sản đảm bảo, xếp hạng tín dụng của khách hàng...

CIC cũng đã cung cấp 6.740.075 báo cáo quan hệ tín dụng (pháp nhân và thể nhân) cho các TCTD khai thác với tỷ lệ trên 90% có thông tin và 93% trả lời tự động. Tính riêng trong quý III/2018, CIC đã cung cấp trên 7 triệu báo cáo cho các TCTD tăng 8,3% so với cùng kỳ. Cũng trong quý III/2018, CIC đã cung cấp TTTD theo lô cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Hàng Hải, ShinHan Vietnam, Đại Dương, Kiên Long, Á Châu, Đầu tư & Phát triển Việt Nam, HSBC, Việt Nam Thịnh Vượng, Citibank, An Bình, Kỹ Thương, Nam Á, Quân đội, Công ty cho thuê tài chính VCB...

Đặc biệt, CIC đã cung cấp thông tin nhóm nợ cao nhất theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN cho 118 TCTD, trong đó có 74 TCTD phải điều chỉnh nhóm nợ trong đó số hồ sơ cần điều chỉnh là 227.500 hồ sơ, tổng dư nợ cần điều chỉnh vào khoảng 110.056 tỷ đồng. CIC cũng đã cung cấp TTTD cho 2.931 khách hàng vay thể nhân và 53 khách hàng vay pháp nhân theo quy định.

Đáng lưu ý là trong quý III/2018, CIC có 4.182 khách hàng cá nhân đăng ký tài khoản trực tuyến, trong đó có 2.931 khách hàng được phê duyệt, nâng tổng số khách hàng được phê duyệt đến thời điểm hiện tại là 9.599 khách (tổng số hồ sơ đăng ký là 13.297 khách). Điều này cho thấy nhận thức về TTTD đối với khách hàng thể nhân đã tăng cao, người dân đã bắt đầu có ý thức kiểm tra giám sát hoạt động TTTD của bản thân.

Ngày 21/8/2019, Tổng giám đốc CIC đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-TTTD có hiệu lực từ ngày 1/9/2018. Theo đó, giá sản phẩm dịch vụ TTTD do CIC cung cấp cho các TCTD, CN NHNN giảm trung bình 20%. Đây là lần giảm giá thứ 2 trong năm 2018 của CIC nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHNN; hỗ trợ các TCTD, CN NHNN trong việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giảm thiếu rủi ro.

Sau khi ban hành quyết định giảm giá lần 2 trong năm 2018, CIC đã ghi nhận tác động tích cực từ việc chi phí khai thác thông tin giảm, số lượng khai thác thông tin tăng, đặc biệt là hợp đồng khai thác dữ liệu theo lô và xây dựng mô hình của các TCTD. Nhu cầu khai thác TTTD từ CIC của các TCTD tiếp tục ổn định và có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, số lượng bản báo cáo đạt trên 7,3 triệu bản với tỷ lệ trả lời có tin đạt 90%. Hiện nay, CIC  đang tiếp tục làm việc với các TCTD để triển khai phương thức kết nối trực tiếp H2H giữa CIC và các TCTD, tăng hiệu suất cung cấp thông tin đạt mức cao. Số lượng bản báo cáo H2H trong quý III đạt 39.432 bản, tăng 56% so với quý II. Song song với phương thức kết nối trực tiếp, các báo cáo truyền thống của CIC có tỷ lệ trả lời tự động đạt 93%.

Bên cạnh đó, việc CIC chính thức triển khai, đưa vào hoạt động Hệ thống hỗ trợ khách hàng được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng, giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận với dịch vụ của CIC một cách nhanh chóng, thuận tiện hơn. Trong quý III/2018, CIC đã tiếp nhận và xử lý 12 đơn thư và khiếu nại bằng văn bản từ TCTD, giải đáp 972 trường hợp thắc mắc qua email và 10.075 yêu cầu hỗ trợ tra cứu thông tin qua điện thoại...

Cùng với đó, CIC tiếp tục cho phép triển khai hoạt động đăng ký tín dụng thể nhân trực tuyến M5 trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Trong quý III/2018, CIC đã ký mới 106 hợp đồng với các TCTD, nâng tổng số người sử dụng trên toàn quốc lên 43.285 tài khoản khai thác.

Trong quý IV/2018 này, CIC sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các TCTD trong việc tạo lập báo cáo theo Thông tư 03 và Thông tư 02; Tổ chức thu thập và xử lý dữ liệu kịp thời của các TCTD, tổ chức tự nguyện tham gia hoạt động TTTD. Cung cấp thông tin kịp thời phục vụ ban lãnh đạo NHNN, các đơn vị thuộc NHNN, TCTD và khách hàng vay. Tiếp tục tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong kế hoạch hành động nhằm thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Ngoài ra, CIC sẽ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện các sản phẩm hiện có, sản phẩm tổng hợp phục vụ các đơn vị; nghiên cứu xây dựng thêm sản phẩm mới phù hợp yêu cầu TCTD; tiếp tục tư vấn, hỗ trợ các TCTD trong việc tìm hiểu và triển khai kết nối trực tiếp H2H giữa CIC và TCTD.

Xúc tiến làm việc với các đơn vị ngoài ngành để tìm kiếm nguồn thông tin mở rộng cho CIC; thực hiện gói thầu kết nối thông tin khách hàng vay với C72 theo kế hoạch đã đề ra. Tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm TTTD tới các đơn vị; tư vấn, hướng dẫn việc khai thác sản phẩm, dịch vụ TTTD và tiến hành ký kết hợp đồng dịch vụ với các đơn vị sử dụng. 

Thời báo Ngân Hàng
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Nỗ lực hết mình vì thành viên
 Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động của dịch nCoV đến kinh tế Thế giới và Việt Nam
 Sức sống mới trên vùng đất Phong Vân
 Thống đốc chúc Tết cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng
 Chung tay phát triển bền vững vùng đất biển
 Triển khai nhiệm vụ quỹ tín dụng nhân dân năm 2020
 Tiếp tục củng cố ổn định để phát triển lâu dài bền vững
 QTDND phường Vân Cơ (Phú Thọ): Lựa nhịp thúc đẩy kinh tế đô thị
 Đánh thức vùng đất hoa Mê Linh
 Chỉ thị của Thống đốc NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành Ngân hàng trong năm 2020
 Quỹ tín dụng nhân dân Hồng Hà: Hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế đô thị
 Vì sự phát triển an toàn, lành mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân
 Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thịnh: Có lòng tin là có tất cả
 Chi bộ QTDND Thái Hòa (Nghệ An): Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2022
 Công đoàn Ngân hàng Việt Nam thăm và tặng quà Hộ nghèo huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh
 Chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng
 Công văn số 222/CV-HHQTD của Hiệp hội QTDND Việt Nam gửi các QTDND hội viên về triển khai thực hiện thông tư số 21/2019/TT-NHNN
 NHNN tổ chức tập huấn các nội dung của Thông tư 21
 Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Phú Thọ: Chủ động kết nối sức mạnh hệ thống
 NHHT Chi nhánh Vĩnh Phúc: Tạo bước đột phá hỗ trợ tối đa các QTDND