tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền

(Cập nhật ngày: 05/09/2017 - 05:00:00 PM )

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng được xây dựng,  trong đó những quan điểm cốt lõi của Dự thảo là đưa ra hành lang pháp lý với các hình thức xử lý phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Theo dự thảo sửa đổi, bổ sung mục 1 Chương VIII Luật Các tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng trong tình trạng kiểm soát đặc biệt được vay đặc biệt của NHNN, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng hợp tác xã và các tổ chức tín dụng khác để hỗ trợ thanh khoản, để hỗ trợ phục hồi hoặc xử lý pháp nhân theo phương án phục hồi, phương án phá sản, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Khoản vay này sẽ được ưu tiên hoàn trả trước tất cả các khoản nợ khác, kể cả khoản nợ có tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, quy định cụ thể về việc cho vay đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ do NHNN ban hành.

Cụ thể, tại Điều 150 quy định về việc xây dựng và phê duyệt phương án phục hồi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, đối với quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt sẽ phối hợp với tổ chức Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam để đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi; đối với tổ chức tín dụng là tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt, việc đánh giá do Ban kiểm soát đặc biệt phối hợp với tổ chức Bảo hiểm tiền gửi.

Điều 150a và 150b cũng nêu cụ thể các nội dung của phương án phục hồi và các biện pháp hỗ trợ áp dụng với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô đều được phép bán nợ xấu không có tài sản bảo đảm hoặc nợ xấu có tài sản bảo đảm mà tài sản bảo đảm đang bị kê biên, không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ cho tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; miễn nộp phí Bảo hiểm tiền gửi trong quá trình kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không hoàn thành việc xây dựng phương án theo quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 5 Điều 150 hoặc phương án không được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 6 Điều 150 thì NHNNxem xét, quyết định hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng phương án xử lý pháp nhân.

Về biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân dưới hình thức phá sản, Dự thảo quy định, trên cơ sở đề nghị của NHNN, Chính phủ quyết định mức cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả theo quy định và cơ chế xử lý từ ngân sách nhà nước đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

Luôn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền

Một trong những lo lắng của người gửi tiền trong quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng là khả năng thiệt hại khi có tổ chức tín dụng bị xử lý pháp nhân theo hướng cho phá sản.

Tuy nhiên, với việc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các cơ quan có liên quan được trao thêm chức năng cho vay hỗ trợ tài chính cũng như tham gia vào quá trình kiểm soát đặc biệt, đánh giá kế hoạch phục hồi của các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sẽ góp phần giảm nguy cơ đổ vỡ.

Với những tổ chức tín dụng quy mô nhỏ, gặp khó khăn tạm thời về tài chính, khoản cho vay hỗ trợ từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ phần nào bù đắp thiếu hụt và giúp tổ chức tín dụng này ổn định hoạt động.

Bên cạnh đó, trong trường hợp tổ chức tín dụng yếu kém không thể phục hồi và buộc phải xử lý phá sản, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ đứng ra chi trả cho người gửi tiền theo hạn mức.

Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm là 75 triệu đồng đối với tổng số tiền gửi cả gốc và lãi của mỗi cá nhân tại một tổ chức tín dụng, tăng 50% so với mức 50 triệu đồng trước đây.

Trong trường hợp người gửi tiền có số tiền gửi lớn hơn hạn mức, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng quy định: Trên cơ sở đề nghị của NHNN, Chính phủ quyết định mức cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt của NHNN đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt để chi trả số tiền gửi của cá nhân còn lại sau khi đã được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả theo quy định và cơ chế xử lý từ ngân sách nhà nước đối với số tiền cho vay đặc biệt không thu hồi được.

Đối tượng được chi trả tiền gửi không bao gồm người quản lý, người điều hành, cổ đông, thành viên góp vốn và người có liên quan của tổ chức tín dụng đó. Như vậy, trong mọi trường hợp, quyền lợi của người gửi tiền luôn được đảm bảo.

Việc xây dựng một văn bản Luật sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp luật đã có nhằm xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh về tài chính, quản trị theo thông lệ quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng là một yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ thực tế.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng đã cụ thể hóa các quy định về thẩm quyền, biện pháp trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, theo đúng nguyên tắc thị trường, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn của hệ thống.

Dự thảo luật này đã được Quốc hội khóa XIV xem xét, thảo luận một cách cẩn trọng tại kỳ họp thứ 3 và dự kiến sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 4 cuối năm 2017.

Theo Báo Mới
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác

Điểm tin
 Tổng tài sản của hệ thống các TCTD vượt 9 triệu tỷ đồng
 Đại hội Chi bộ 1, Đảng bộ Ngân hàng Hợp tác nhiệm kỳ 2017 – 2020
 Chủ tịch Hiệp hội gửi thư chia sẻ với QTDND hội viên bị ảnh hưởng của cơn bão số 10
 Mô hình tín dụng tương trợ cộng đồng
 Bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống
 Hệ thống Ngân hàng Hợp tác cùng ngành Ngân hàng quyết liệt trong việc xử lý nợ xấu
 Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi): Ưu tiên bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền
 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng
 Co-opBank có thêm 05 chi nhánh
 Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống QTDND đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập
 Phát triển nguồn nhân lực tại tổ chức tín dụng hợp tác nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
 Ngân hàng Hợp tác chung tay hỗ trợ đồng bào Tây Bắc khắc phục hậu quả lũ lụt
 Quỹ tín dụng nhân dân Nhân Trạch: Đồng hành với người dân
 Ngân hàng Hợp tác phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc Bộ khắc phục hậu quả lũ lụt thiên tai
 Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác thăm và làm việc tại Chi nhánh Bình Thuận
 Chính phủ yêu cầu thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7%.
 Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng TW học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Khóa XII
 Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Đề án cơ cấu lại QTDND gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn TP. Hà Nội
 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 Ngân hàng Hợp tác tổ chức Hội nghị Triển khai Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của NHNN Việt Nam