tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
 Tin tức - Sự kiện
 Chủ trương - Chính sách
 Thông tin cảnh báo
 Nghiên cứu trao đổi
 Hoạt động đoàn thể
 Trang văn hóa
 Học tập theo gương Bác
 Người tốt - Việc tốt
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

QTDND thị trấn Việt Lâm - địa chỉ tin cậy của bà con nông dân

(Cập nhật ngày: 28/02/2017 - 01:48:23 AM )

Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên) là một trong các Quỹ tín dụng hoạt động hiệu quả trên địa nàm tỉnh và là địa chỉ tin cậy của bà con nhân dân thị trấn Việt Lâm tín nhiệm đến giao dịch, đồng thời là cơ sở tạo thêm kênh dẫn vốn quan trọng thể hiện sự linh hoạt trong việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi và cho vay hợp lý. Đây chính là yếu tố cơ bản giúp Quỹ bổ xung thêm nguồn vốn để cho các thành viên vay phát triển sản xuất, giải quyết việc làm góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm đã đề ra, bộ máy điều hành Quỹ tín dụng Thị trấn Việt Lâm luôn duy trì tốt nề nếp làm việc, hoạt động theo quy định của pháp luật, của ngành, thực hiện Điều lệ, quy chế nội bộ và Nghị quyết đại hội thành viên, Nghị quyết Hội đồng quản trị, hàng tháng xây dựng và thực hiện các chỉ tiêu của tháng, xây dựng kế hoạch cho tháng sau, phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các bộ phận, từng cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, có họp tổng kết, đánh giá kết quả công việc của cán bộ. Thực hiện sự chỉ đạo của ngành, của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang và Ngân hàng HTX, chủ động đi sâu bám sát từng địa bàn, nắm chắc tình hình cụ thể của từng hộ gia đình để có biện pháp đầu tư vốn, kiểm tra vốn vay và thu nợ kịp thời. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ tín dụng Nhân dân Thị trấn Việt Lâm đến thời điểm cuối năm 2016 đạt 188.307 triệu đồng, trong đó gồm vốn Điều lệ, vốn huy động tại chỗ, vốn vay và các quỹ trong năm 2016 tăng 47.972 triệu đồng so với năm 2015 tỷ lệ tăng 34,2%. Trong năm 2016 Quỹ đã làm tốt công tác phát triển thành viên, kết nạp mới được 262 thành viên tỷ lệ tăng 11,4% và vượt 101 thành viên, tăng 4,1% so với Nghị quyết đại hội giao. Số thành viên đang vay vốn tại thời điểm cuối năm 2016 là 1.169 thành viên, chiếm 45,5% tổng số thành viên của Quỹ, số thành viên gửi tiền tiết kiệm cũng tại thời điểm này là 375 thành viên với số tiền gửi: 79.484 triệu đồng chiếm 56,0%/Tổng vốn huy động của Quỹ. Tình hình sử dụng vốn Quản lý và điều hành vốn luôn được quản lý chặt chẽ, những biến động tăng giảm về nguồn vốn được theo dõi, quản lý theo quy định, kết hợp với dự đoán những biến động về nguồn và nhu cầu vốn của Thành viên giúp Quỹ nâng cao tỷ trọng sử dụng vốn vào đầu tư cho vay. Năm 2016 vốn Điều lệ tăng 1.411 triệu đồng so với năm 2015 tỷ lệ tăng 30,6%, vượt 27 triệu đồng so với nghị quyết đại hội giao.

Quỹ luôn xác định vốn huy động là nguồn vốn cơ bản, huy động vốn tại chỗ là nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ, nguồn vốn này tạo điều kiện để Quỹ chủ động trong đầu tư cho vay, thanh toán chi trả khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh tế của thành viên, đến kết quả kinh doanh của Quỹ. Mặt khác tỷ trọng vốn huy động tại chỗ cao trong tổng nguồn vốn chính là sự phản ánh uy tín của Quỹ. Vì vậy công tác tuyên truyền về kết quả hoạt động kinh doanh, xây dựng uy tín của Quỹ, thực hiện các dịch vụ chăm sóc khách hàng, chính sách lãi suất khi cần thiết được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người gửi tiền. Từ các yếu tố đó mà số lượng khách hàng gửi tiền ngày càng tăng, giá trị tối đa của một món tiền gửi cũng tăng theo. Những biến động tăng giảm nguồn vốn được theo dõi và quản lý chặt chẽ kết hợp với dự đoán  những biến động về nguồn và nhu cầu vốn giúp thành viên nâng cao tỷ trọng sử dụng vốn vào đầu tư cho vay. Kết quả: Tiền gửi tiết kiệm tăng trong năm 2016 là 39.916 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng 39,2% và tăng 21.571 triệu đồng so với Nghị quyết đại hội giao.

Số tiền Quỹ huy động được đã tạo điều kiện cho các gia đình vay vốn tại Quỹ  mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, nâng cấp dây truyền, đầu tư sửa chữa, mua mới phương tiện vận chuyển hàng hoá, hành khách, phục vụ đời sống. Các hộ gia đình thành viên vay và sử dụng vốn vay đều có hiệu quả, kinh tế gia đình được cải thiện đáng kể. Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Việt Lâm Nguyễn  Đức Sơn  phân tích: Nỗ lực vượt qua một số khó khăn do điều kiện của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng đang đối mặt với những khó khăn chịu sự tác động về sự bất ổn của nền kinh tế vĩ mô; Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa thắt chặt, kiểm soát chặt chẽ, đầu tư công đã làm giảm sự đầu tư của nhà nước thông qua các chương trình dự án vào tỉnh vì tỉnh ta cơ bản phụ thuộc ngân sách trung ương nên sẽ khó khăn hơn trong việc tiếp cận các nguồn kinh phí. Kèm theo đó những khó khăn hiện tại như  thời tiết diễn biến thất thường làm cho cây trồng vật nuôi kém phát triển, sản phẩm của người dân làm ra thấp, giá vật tư và các mặt hàng phục vụ cho chăn nuôi, trồng trọt lại cao luôn biến động theo chiều hướng tăng dần, từ đó ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nhưng với sự năng động, linh hoạt của Ban giám đốc quỹ cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, UBND Thị trấn Việt Lâm và các xã trên địa bàn hoạt động; sự chỉ đạo giúp đỡ của Ngân hàng nhà nước tỉnh Hà Giang, Liên minh HTX tỉnh Hà Giang, sự giúp đỡ về nguồn vốn của Ngân hàng hợp tác chi nhánh Phú Thọ, sự đồng thuận và tin tưởng vào Quỹ của bà con nhân dân, nên hoạt động của Quỹ luôn ổn định và phát triển an toàn, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Năm 2017 QTDND thị trấn Việt Lâm đưa ra chỉ tiêu hoạt động cụ thể: Tăng nguồn vốn 20%, phát triển thành viên tăng 7%, vốn điều lệ tăng 20%, huy động vốn tăng 15%, vốn khác tăng 10%. Tập trung khai thác nguồn vốn tại chỗ nhằm chủ động nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay của thành viên, tăng vốn điều lệ để phù hợp với nhu cầu vốn của Thành viên bảo đảm cho sự phát triển của quỹ phù hợp với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, kết hợp tìm kiếm nguồn vốn khác để chủ động kế hoạch vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay tại cơ sở. Đôn đốc thu hồi nợ đến hạn kịp thời ngăn ngừa nợ quá hạn phát sinh nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và hiệu quả hoạt động. Thực hiện đúng quy định thu chi tài chính tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, đảm bảo kết quả kinh doanh và lợi tức cổ phần trả cho người góp vốn.

Có thể khẳng định hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Việt Lâm đã phần nào đa dạng hóa thị trường tài chính, tín dụng ở nông thôn, hỗ trợ bà con nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế, tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp, mở mang ngành nghề dịch vụ, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm ổn định thu nhập cho người lao động nâng cao đời sống của thành viên góp phần ổn định kinh tế xã hội của địa phương.

 

Lan Hương
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các bài đã đăng

Các tin khác