tin trong ngay, bao moi, tin nong, bao moi
Đăng nhập
Đăng ký mới
Quên mật khẩu?
Thăm dò ý kiến

Nội dung trang web?
Rất đẹp
Đẹp
Trung Bình
Xấu
Rất xấu 
 Tin tức - Sự kiện

NHHT Chi nhánh Đắk Lắk: Trợ lực phát triển và liên kết hệ thống

(Cập nhật ngày: 23/02/2018 - 07:36:46 AM )

Đối với hệ thống QTDND, việc tăng cường liên kết hệ thống, đẩy mạnh công tác điều hoà vốn và duy trì tỷ lệ tiền gửi thanh toán của các QTD thành viên vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự phát triển bền vững, an toàn trong hệ thống.

Đảm nhận 2 vai vừa là người cho vay trực tiếp các đối tượng kinh doanh vừa là trợ lực giúp hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) trong vùng mở rộng cho vay các thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, trong năm 2017, Ngân hàng Hợp tác (NHHT) Chi nhánh Đắk Lắk điều chỉnh hoạt động kinh doanh một cách linh hoạt, góp phần thúc đẩy chính sách liên kết vùng, phát triển khu vực nông nghiệp nông thôn vốn là một lợi thế của vùng.

 

Tăng cường kết nối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Vượt lên những khó khăn

Những ảnh hưởng phát triển kinh tế từ yếu tố thời tiết thiên tai trong năm 2017 cùng những khó khăn của nền kinh tế các tỉnh trong vùng có thể phần nào nhìn thấy qua hoạt động huy động vốn của NHHT Chi nhánh Đắk Lắk. Tăng trưởng nguồn vốn năm 2017 đạt thấp, cơ cấu nguồn vốn không hợp lý, hầu hết là vốn ngắn hạn.

Tính đến 31/12/2017, tổng nguồn vốn hoạt động của chi nhánh Đắk Lắk đạt 1.416 tỷ đồng, tăng 295 tỷ đồng so đầu năm, tương đương tăng 20,83%. Hoạt động của chi nhánh phụ thuộc nhiều vào vốn điều chuyển từ hội sở với vốn điều chuyển tăng 361 tỷ đồng, trong khi tiền gửi tiết kiệm giảm 19,3 tỷ đồng, tiền gửi điều hòa QTDND giảm 33,2 tỷ đồng.

Song những con số về nguồn vốn huy động thêm một lần nữa chứng minh vai trò hỗ trợ của NHHT với QTDND cũng như tính liên kết hệ thống. Tính đến 31/12/2017, nguồn vốn huy động đạt 218 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,39% trong tổng nguồn vốn, giảm 53 tỷ đồng so đầu năm. Trong đó, tiền gửi điều hoà của các QTDND chỉ là 166 tỷ đồng, tiền gửi tiết kiệm dân cư và tổ chức kinh tế đạt 49 tỷ đồng. Còn lại là nguồn điều hòa từ NHHT.

Trợ lực từ hệ thống là nền tảng để chi nhánh mở rộng tín dụng với tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2017 đạt 1.264 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 297 tỷ đồng, tương đương tăng 20,83%. Trong đó, cho vay trong hệ thống tăng 229 tỷ đồng, cho vay ngoài tăng 67 tỷ đồng. Nợ xấu 15,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,22% trên tổng dư nợ.

Ngoài thước đo bằng những con số định lượng, mục tiêu trọng tâm, quan trọng là tương trợ, phát triển an toàn hệ thống nâng cao tính liên kết hệ thống thêm rõ khi nhìn lại địa bàn hoạt động của chi nhánh không chỉ trên một tỉnh thành mà trải rộng ra 4 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum với 26 QTDND thành viên.

Để có thể hỗ trợ kịp thời QTDND thực hiện thanh toán chuyển tiền trên địa bàn cũng như huy động tiết kiệm, cho vay ngoài hệ thống, ngoài trụ sở chính, chi nhánh đã có 5 phòng giao dịch. Mạng lưới mở rộng và hoạt động hiệu quả cũng góp phần quan trọng trong việc xác lập sự hiện diện rộng rãi của chi nhánh trên địa bàn, tạo dựng thương hiệu CO-OP BANK trong thị trường tín dụng ngân hàng.

Với địa bàn rộng và giao thông nhiều địa bàn còn khó khăn, song Phòng Tín dụng Thành viên đã tham mưu cho Ban lãnh đạo chi nhánh có định hướng hoạt động cho các quỹ tín dụng thành viên. Đồng thời thực hiện tốt vai trò đầu mối của các QTDND thành viên về công tác điều hoà và cung ứng nguồn vốn tín dụng, đảm bảo khả năng chi trả tiền gửi kịp thời cho khách hàng gửi tiền và đáp ứng nhu cầu vốn cho vay thành viên.

Trong năm 2017, chi nhánh đã ưu tiên hỗ trợ cho các QTDND thành viên một lượng vốn khá lớn để mở rộng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo khả năng chi trả khi cần thiết với doanh số cho vay 383 tỷ đồng, và dư nợ cho vay là 487 tỷ đồng tăng 137 tỷ đồng so với kế hoạch mà NHHT giao.

Vai trò ngân hàng của hệ thống QTDND cũng đã được truyền tải trong các hoạt động thực tiễn của chi nhánh Đắk Lắk. Đến ngày 31/12/2017, chi nhánh đã tổ chức thanh toán chuyển tiền gần 1.211 tỷ đồng, hoạt động này vẫn đang chủ yếu là chuyển tiền giải ngân vốn vay hoặc thanh toán tiền gửi cho các QTD thành viên không thu phí và chuyển tiền gửi vốn, thanh toán vốn với hội sở. Hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử đến ngày 31/12/2017 cũng đạt được kết quả ban đầu với nguồn thu 92 triệu đồng.

 

Lan tỏa trợ lực khu vực tam nông

Ngoài việc điều hòa vốn chăm sóc hỗ trợ QTDND thành viên, chi nhánh Đắk Lắk đã khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư cho các khách hàng ngoài hệ thống là các tổ chức kinh tế, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phục vụ tiêu dùng đời sống.

Hoạt động này đã góp phần nâng cao khả năng tài chính, năng lực hoạt động của chi nhánh, đảm bảo tính an toàn, hiệu quả, xây dựng được lòng tin của khách hàng đối với chi nhánh, và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Dư nợ cho vay ngoài hệ thống đến 31/12/2017 đạt 777 tỷ đồng, tăng so đầu năm 67 tỷ đồng, mức tăng đạt 9,4%.

Chất lượng tín dụng luôn được chi nhánh chú trọng, công tác kiểm tra trước, trong và sau cho vay đã được chi nhánh quan tâm đúng mức; chi nhánh thường xuyên tổ chức các đợt tự kiểm tra theo chuyên đề như kiểm tra rà soát hồ sơ cho vay. Song song với công tác kiểm tra là việc học tập nghiệp vụ, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm… vì vậy chất lượng tín dụng của chi nhánh thời gian qua được nâng lên, nợ xấu luôn ở mức rất thấp.

Đến ngày 31/12/2017, doanh số cho vay đạt 1.273 tỷ đồng. Trong đó, cho vay trong hệ thống đạt 487 tỷ đồng. Cho vay ngoài hệ thống đạt 786 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 958 tỷ đồng, trong đó cho vay trong hệ thống đạt 324 tỷ đồng.

Với công tác kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, chi nhánh đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh việc khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, đồng thời tư vấn cho khách hàng sử dụng vốn có hiệu quả, phù hợp với từng thời vụ, phù hợp với tình hình kinh tế của khách hàng, của địa phương, đảm bảo hoạt động tín dụng đạt chất lượng tốt, sử dụng vốn an toàn.

Bên cạnh đó công tác học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ, những buổi thảo luận trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác đã được tổ chức thường xuyên. Từ đó trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của CBNV được chuyển biến tích cực. Vì vậy chất lượng công tác tín dụng đến ngày 31/12/2017 đã được nâng lên đáng kể. Tính đến 31/12/2017, dư nợ xấu tại chi nhánh là 15,5 tỷ đồng, chiếm 1,22% dư nợ.

Năm 2017 đã đánh dấu một năm đầy nỗ lực của tập thể chi nhánh NHHT Đắk Lắk với chất lượng tín dụng được đảm bảo, nợ xấu ở mức thấp là nền tảng để chi nhánh phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Tuy nhiên, lãnh đạo chi nhánh vẫn không khỏi trăn trở khi có một số chỉ tiêu chưa đạt. Lại đặt trong bối cảnh mục tiêu hoạt động của ngành Ngân hàng năm 2018 theo định hướng của Chính phủ vẫn là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vì vậy câu chuyện lãi suất, tăng trưởng tín dụng tiếp tục là một bài toán khó giải.

Song, NHHT chi nhánh Đắk Lắk vẫn đề ra mục tiêu cao hơn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu pháp lệnh do tổng giám đốc giao để toàn thể cán bộ nhân viên thêm quyết tâm phấn đấu tăng 10-15% so với các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Và để hoàn thành các nhiệm vụ trên, tại địa bàn luôn khát vốn, chi nhánh sẽ tích cực tìm mọi biện pháp hữu hiệu như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo; linh hoạt trong điều hành lãi suất, kỳ hạn huy động; đa dạng các sản phẩm nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn.

Đây được xem là khâu đặc biệt quan trọng mang tính quyết định cho sự phát triển bền vững. Cùng với đó, chi nhánh sẽ khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn vốn điều chuyển từ Hội sở, vì trong những thời gian tới, thì đây vẫn là nguồn vốn chủ lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển của chi nhánh.

Đối với hệ thống QTDND, việc tăng cường liên kết hệ thống, đẩy mạnh công tác điều hoà vốn và duy trì tỷ lệ tiền gửi thanh toán của các QTD thành viên vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự phát triển bền vững, an toàn trong hệ thống. 

Theo Thời báo Ngân hàng
 
   In    Lưu    Gửi tiếp  

Các tin khác

Điểm tin
 Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Phú Thọ: Chủ động kết nối sức mạnh hệ thống
 NHHT Chi nhánh Vĩnh Phúc: Tạo bước đột phá hỗ trợ tối đa các QTDND
 Quy định mới về lãi suất tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước
 Ngân hàng của các QTDND miền Tây Bắc
 Trang bị kỹ năng “Lãnh đạo mới” cho cán bộ hệ thống QTDND
 Ngân hàng nhà nước cảnh báo rủi ro khi nhận thế chấp bằng quyền sử dụng đất
 Vĩnh Phúc: Ngân hàng chung tay kiến tạo nông thôn mới
 Khảo sát mô hình QTD tại Hàn Quốc
 NHHT chi nhánh Hà Nam: Góp phần nhấn mạnh vai trò mô hình kinh tế tập thể
 Quy định mới về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng
 Bế giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ QTDND tại thành phố Hồ Chí Minh
 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ngắn hạn
 “Đây là thời điểm thuận lợi giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam chuyển mình”
 40 năm tuổi đảng, 13 năm xây dựng quỹ tín dụng trên đất nghèo
 Hiệu quả hoạt động tín dụng của quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Bình, tỉnh An Giang
 Thông báo mất sổ tiền gửi tiết kiệm trắng
 Đại hội Chi đoàn Hiệp hội QTDND Việt Nam nhiệm kỳ II (2019 - 2022)
 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng tiếp tục xu hướng tích cực
 Bế Giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ QTDND tại thành phố Hà Nội.
 Tạo dựng niềm tin, thúc đẩy huy động vốn